Tvåspråkig skola som hot

I en nyss utkommen rapport kartläggs de samiska ungdomarnas (13-17 år) språkanvändning i Utsjoki. Eller snarare de samiska tonåringarnas användning av det samiska språket. Rapporten är ingen uppmuntrande läsning.

Ofattbara Nordkorea

26 sep 2012 | Lia Markelin
"In accordance with the nature of its socialist system, the Government of the Republic defends and protects the interests of workers, peasants and intellectuals and all other working people who have become masters of state and society, free from exploitation and oppression." Så presenteras landet på den officiella webbplatsen för den Demokratiska folkrepubliken Korea (www.korea-dpr.com). Människornas...

Yttrandefrihet vs. islam

Igen går vågorna heta kring Muhammad-karikatyrerna. Medan den islamska världen är i uppror över en film som hädar islam, bestämmer sig den franska satirtidningen Charlie Hebdo att publicera karikatyrer på profeten Muhammad. Frankrike reagerar genom att stänga sina ambassader och skolor i muslimska områden som de upplever kan utgöra mål för lokala hämndaktioner.

Bilderberg och demokratin

De har pågått ända sedan 1954, de så kallade Bilderberg-mötena. Omkring 120 av de mest inflytelserika personerna på båda sidorna av Atlanten samlas årligen till en tredagars informell konferens för att diskutera... Ja, vad? Tills 2009 visste knappt någon om vad som pågår på dessa möten, eller att de existerar, trots att ca en tredjedel av deltagarna består av folkvalda politiker. Matti Vanhanen har...

Finlands nationella minoriteter 2012

I Finland har vi ett antal nationella minoriteter. På Magmas webbplats har vi under vårens lopp i vår minoritetsserie hittills presenterat fyra av dessa, nämligen samerna, de rysktalande, judarna och just nu tatarerna. Nu har Minority Rights Group i Finland precis gett ut en bok med en presentation av Finlands nationella minoriteter. I boken presenteras förutom de fyra grupper som tills vidare presenterats...

Problemet Breivik

På torsdag 26.4 demonstrerade omkring 40 000 mänskor i Oslo mot Anders Behring Breivik genom att sjunga den sång som han i rättegången nämnt att han hatar. I demonstrationen deltog också de nordiska kulturministrarna, där ibland Paavo Arhinmäki. Ett klart och tydligt budskap om att man inte godkänner det som Breivik gjort eller står för.

Behövs journalisten?

I mitt senaste PS skrev jag att jag inte tycker att det alltid är värt att sända in externa journalister i krigsområden, med risk för både journalistens och de lokalas liv. Det tycker jag fortfarande. Samtidigt har jag tampats med frågan sen dess: till vilken grad behövs professionella journalister i dagens ständigt uppkopplade värld?

Svenskt, finskt och finlands­svenskt

I höstas utgav Söderströms förlag (som då ännu fanns) två antologier som gick relativt obemärkt förbi. Den ena kallas Enkel biljett? och handlar om svenskar som flyttat från Sverige till Finland, medan den andra handlar om finlandssvenskars upplevelser av att flytta från Finland till Sverige, lämpligt kallad "Så bra svenska du talar!".

Att bry sig

Det är en svår konst att verkligen bry sig. Med dem som står en nära borde det vara relativt lätt. Ändå vet vi att det är en svår konst att sätta sig in i andra mänskors tänkande och känslor, också fast de bor under samma tak.

Den 6 februari

Idag vaknade Finland upp till ett land med en nyvald president. I och med valet av Sauli Niinistö kommer Finland snart att ha en samlingspartist både som president och som statsminister. Det är en vändpunkt efter decennier av socialdemokratisk ledning i Talludden. Det innebär också att Finland politiskt sett tar en konservativ vändning. Och - i tydlig kontrast till Ahtisaari-Halonen-Haavisto-linjen...

Johan Turi – inblick i en annan värld

Det påtalas ofta hur våra förutfattade meningar och rädslor inför det främmande baserar sig på okunskap. Det är lätt hänt att man har fördomar mot främmande kulturer eller religioner utan att egentligen ha stiftat bekantskap med dem.

Minoriteter i gränslandet

Gränslandet mellan Danmark och Tyskland är en mångsidig och historiskt intressant region. Under sin studieresa under hösten bekantade sig Magma med den tyska minoriteten i Danmark, den danska minoriteten i Tyskland samt nordfriserna, som alla bor i området.