Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

28 maj 2012 | Magma
Joukkoviestinnän murroksesta on puhuttu jo niin pitkään, että jatkuvasta muutoksesta näyttää tulleen pysyvä olotila. Tässä muutoksessa tekniikan rooli korostuu, sillä tekninen kehitys tarjoaa aina vain uusia tiedonvälityskanavia ja mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Mutta mikä on journalismin kohtalo mediamurroksessa? Mediefältet har länge upplevt genomgripande förändringar både på...

Laatujournalismi kunniaan

28 maj 2012 | Magma
"Demokratia tarvitsee vapaata, vastuullista ja myös itselleen rehellistä tiedonvälitystä. Sen edellytyksenä on terveillä ja kestävillä journalistisilla ja liiketaloudellisilla perusteilla toimiva valpas ja ennakoiva media," toteaa useiden lehtien päätoimittajana toiminut Hannu Olkinuora ajatushautomo Magman tuoreessa raportissa Journalismin kohtalo mediamurroksessa.

Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2013)

Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska.

Libertine on the Loose

OP-ED columinst Maureen Dowd at The New York Times is this week's columnist at Magma. She writes from Paris aobut the second rond of the upcoming presidential election in France.

Åbo Akademi University leading the way

7 mar 2012 | Dave Dunne
For those of us who completed our education, in the 1990s the use of computers is second nature. We sometimes see our parents struggle with computer skills, as their generation was only thought through the method writing with pen on paper. In an increasingly digital world there can be a meeting of these two traditions - one which reaps great benefits for today's students.

Rätten till utbildning (Magma pm 3)

I Magmas pm Rätten till utbildning beskriver docent Karin Linnanmäki hur Svenska skolan för synskadade utvecklats från en internatskola för blinda i Helsingfors till en specialskola med ett center för lärande och kompetens, som förväntas erbjuda specialpedagogiska tjänster till hela Svenskfinland.

What Ails Europe?

6 mar 2012 | Paul Krugman
Paul Krugman is a Op-Ed Columnist at The New York Times. He is also professor of Economics and International Affairs at Princeton University. Mr. Krugman received the Nobel Prize in Economics in 2008.

Svenska i Finland utvecklas nära vår

14 feb 2012 | Magma
I Språkspalten i Svenska Dagbladet (13.2.) skriver Olle Josephson om svenskan i Finland: " Finlands nyvalde president Sauli Niinistö har sagt att han ska lära sig bättre svenska. Han talar redan bra. Tre dagar före valet debatterade han på svenska i en timme i direktsänd tv med motkandidaten Pekka Haavisto - ibland knaggligt, som helhet imponerande.

Swedish tongue, Finnish heart

Swedish-speaking Finns make up a small minority of Finland's population, yet their influence on the country has been great. Their identity has often been the cause of confusion, and at times a little prejudice. Helsinki Times talks to Kjell Herberts, a sociologist and expert on the topic.

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuheenvuoro

23 jan 2012 | Tarja Halonen
Huoli suvaitsemattomuuden ja suoranaisen vihapuheen lisääntymisestä on suomalaisten enemmistölle yhteinen. Erilaisten kyselyjen tulokset kertovat viime aikoina jyrkentyneistä asenteista maahanmuuttajia kohtaan. Samansuuntainen suhtautuminen muihinkin vähemmistöihin tuntuu yleistyneen. Aikuiset ihmiset saattavat kohdella muita väkivaltaisesti tai käyttäytyä uhkaavasti, jopa pieniä lapsia kohtaan, jos...

Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet 2012

16 jan 2012 | Magma
Presidentinstitutionen i Finland är starkt förankrad i folket. Ett uttryck för det är bestämda förväntningar på presidenten. Presidenten ska inge förtroende, vara en representativ företrädare för sitt land och med sina åsikter vara ett föredöme. Presidentens maktbefogenheter som de senaste åren kringskurits rankas inte lika högt i den presidentvalsmätning bland landet svenskspråkiga som Taloustukimus...

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.