Our hard drives, ourselves

Cyberspace gives people more than an illusion of protection. But at the end it doesn´t work. That´s the point in the column, written by op-ed columinst Frank Bruni at The New York Times.

En liberalism med ett mänskligt ansikte?

19 nov 2012 | John Vikström
Tack ska jag ha, jag tror det var av mitt jag åt, sade husbonden då han steg upp från bordet. Själv hade han producerat det som hade dukats fram. Själv. Han var oberoende, ingen något skyldig. Här fanns ingen annan att tacka. Husbonden visste sitt värde. Vad han kanske inte visste var att han med adressen på sitt tack hade berört några centrala frågor gällande vårt människovarande på denna planet....

"Enligt vårt förmenande" (Magma pamflett 2012)

I denna pamflett ger sex svenskösterbottniska kommun- eller stadsdirektörer sin syn på kommunernas framtid. Tematiken kommenteras av minister Ole Norrback.

The Spirit of America

7 nov 2012 | Magma
Op-Ed Columnist of The New York Times, Roger Cohen, writes about the the spirit of America in an attempt to define what America is.

Utmaningar väntar Sannfinländarna

Ann-Cathrine Jungar, lektor i statskunskap vid Södertörns högskola i Sverige följde kommunalvalet i Kotka med särskild uppmärksamhet på Sannfinländarna. Hon har fördjupat sig i populismen i Finland och skirver här om de utmaningar som väntar Soini och hans gäng.

Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)

Utredningen är gjord av biskop emeritus Gustav Björkstrand och är en språkkonsekvensbedömning av de föreslagna strukturmodellerna för den evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

Pohjolan ay-liike herää ympäristötietoisuuteen

Pohjoismaiset ammattiliitot ovat tehneet yhteistyötä organisoidusti vuosikymmeniä. Siitä on ollut hyötyä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja työmarkkinamallin kehittämisessä. Suomalaiselle palkansaajaliikkeelle yhteistyö on antanut uusia virikkeitä. Monissa asioissa Suomi on ottanut esimerkkiä muista pohjoismaista ja oppinut toisten kokemuksista.

Ett historiskt viktigt val

8 okt 2012 | Göran Djupsund
Kommunkartan med de 70 tilltänkta kommunerna som regeringen kallar för tjänstemannaförslag sätter sin prägel på kommunalvalet och lever kvar som en underström med betydelse för valutgången, förutspår Djupsund. Han räknar trots detta med att Samlingspartiet och Socialdemokraterna klarar sig väl. Att Sannfinländarna med ett rekordantal kandidater och en stor valbudget också kommer att höra till valets...

På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

Magma-studie 3-2012 visar hur en tilltagande tvåspråkighet påverkar identiteten och svenskans roll, och ger en fascinerande bild av hur den finlandssvenska identiteten förändras.

The End of Nortopia?

1 aug 2012 | Bernd Henningsen
Right-wing populism in Europe is, 66 years after the military defeat of Fascism and National Socialism, again a political reality.

Finskan har en framtid i Sverige

31 jul 2012 | Anders Eriksson
I juni 2011 återvände min tvåspråkiga familj och jag till Stockholm, efter åtta och ett halvt år i Helsingfors, där jag arbetade med press, kultur och finsk politik på den svenska ambassaden. Vi kom tillbaka till en helt annan språklig verklighet än den vi lämnade. Den svenska minoritetspolitiken har, efter en stapplande inledning, äntligen börjat ge resultat. Detta, samt det faktum att utbildningsnivån...

The Olympic Contradiction

30 jul 2012 | Magma
The Olympics are a peaceful celebration of our warlike nature writes, the op-ed columnist David Brooks from The New Yorks Times.