Helsingforsregionen: Vad är problemet? Vad bör göras?

Prof em Henry Bäck gjorde en rapport om Helsingforsregionen som presenterades i februari 2009.

Farligt bli en bortglömd minoritet

9 feb 2009 | Per-Erik Lönnfors
Per-Erik Lönnfors, fd vd och chefredaktör för FNB är veckans gästskribent. "Ju mer de finskspråkiga vet om de svenskspråkiga desto positivare är deras attityder", skriver han i sin bloggkommenterar till Taloustutkimus attitydundersökning om svenskans ställning.

Lunch med Laura Kolbe

23 okt 2014 | Magma
Lunchseminarium kring metropolfrågan och identiteter med professor Laura Kolbe 17.2.2009.

Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.

Mattila har fel – men också rätt

11 jan 2009 | Thomas Rosenberg
Att hög akademisk utbildning inte är någon förnuftsgaranti är ingen nyhet. Men sällan ser man en sådan djupdykning som Aarne Mattilas, docent i ekonomisk och social historia vid HU, då han i senaste nummer av tidskriften Kanava kommenterar finlandssvenskarnas enligt honom alltför stora inflytande i Finland. Jag har alltså inga svårigheter att hålla med Olav S. Melin då han skriver att Mattilas inlägg...

Bakgrundsanalys till pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (Magma-studie 1/2016)

Ett grundligare underlag för slutsatserna och rekommendationerna i pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (studie).