Strukturreform

Hur utvecklas huvudstadsregionen i framtiden? Vilka är konsekvenserna för de svenska och tvåspråkiga kommunerna i de planerade hälsovårdsområdena och kommunerna? Och hur garanteras rent allmänt tillgången till svensk service? Magma levererar rapporter och konsekvensanalyser.


I Jan-Erik Enestams och Marcus Henricsons nya utredning Ett språk eller två – Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner utforskas hur en tvåspråkig kommun ska organisera sin verksamhet för att på bästa sätt betjäna sina invånare. Utredarna presenterar fyra möjliga förvaltningsmodeller för kommunerna...


Senaste Magma-studier på temat Strukturreform