Strukturreform

Hur utvecklas huvudstadsregionen i framtiden? Vilka är konsekvenserna för de svenska och tvåspråkiga kommunerna i de planerade hälsovårdsområdena och kommunerna? Och hur garanteras rent allmänt tillgången till svensk service? Magma levererar rapporter och konsekvensanalyser.


Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? – Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee demokratian kohtaloa eri näkökulmista.


Senaste Magma-studier på temat Strukturreform