Strukturreform

Hur utvecklas huvudstadsregionen i framtiden? Vilka är konsekvenserna för de svenska och tvåspråkiga kommunerna i de planerade hälsovårdsområdena och kommunerna? Och hur garanteras rent allmänt tillgången till svensk service? Magma levererar rapporter och konsekvensanalyser.


Hur ska man kunna främja god vård i Finland – också på svenska? De frågorna diskuteras i Magmas nya pamflett, bestående av två debatterande artiklar med ett samhällspolitiskt perspektiv på kvalitet i vården och språket som en del av kvaliteten.


Senaste Magma-studier på temat Strukturreform