Strukturreform

Hur utvecklas huvudstadsregionen i framtiden? Vilka är konsekvenserna för de svenska och tvåspråkiga kommunerna i de planerade hälsovårdsområdena och kommunerna? Och hur garanteras rent allmänt tillgången till svensk service? Magma levererar rapporter och konsekvensanalyser.


En majoritet upplever att det finns korruption och ”bästa broder” nätverk i Finland. Taloustutkimus har gjort mätningen bland 100 finsk- och 500 svenskspråkiga. Resultaten analyseras här av forskardoktorerna Sami Borg på finska och Marina Lindell på svenska.


Senaste Magma-studier på temat Strukturreform