Språkmöten

Magma fokuserar på frågor som berör den nationella tvåspråkigheten och det svenska språkets ställning i Finland. Magma-akademin söker genom extensiv kursverksamhet skapa naturliga nätverk över språkgränserna och mellan språkgrupperna.


I den här pamfletten presenteras Navigator-modellen så som den genomförs i huvudstadsregionen. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter verkar den nya modellen föra med sig för den svenskspråkiga servicen? Ett jämförande perspektiv erbjuds genom en titt på den tvåspråkiga Navigator-modellen i Vasa.


Senaste Magma-studier på temat Språkmöten