Minoriteter

Magma följer med och jämför språkminoriteters verksamhetsförutsättningar i olika europeiska länder. Här kan du ta del av vårt växande material.

Samernas rättigheter i Finland förverkligas bristfälligt i dag, konstaterar Magmas pamflett om Finlands samepolitik. Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut gällande samiska rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot internationell lagstiftning.


Senaste Magma-studier på temat Minoriteter