Integration

På vilket sätt integreras invandrare i det finländska samhället? Hur används deras bakgrund, unika kompetenser och kunskaper på ett för alla parter konstruktivt sätt? Magma analyserar behovet och nyttan av arbetskraftsrelaterad invandring och ställer också frågan i vilken mån det är möjligt för invandrare att integreras på svenska i Finland.


Nils Erik Forsgårds senaste bok handlar om ett år i Europa, från maj 2014 till september 2015, om resor han gjort, böcker han läst, människor han mött.


Senaste Magma-studier på temat Integration