Samstämmiga röster om Putins Ryssland

Ryssland håller på att förändras, förändringen sker snabbare än vi förväntat oss i väst. Förändringen sker i huvudet på människorna. Hur förändringarna påverkar president Putin vet vi inte.

Åbo Akademi University leading the way

7 mar 2012 | Dave Dunne
For those of us who completed our education, in the 1990s the use of computers is second nature. We sometimes see our parents struggle with computer skills, as their generation was only thought through the method writing with pen on paper. In an increasingly digital world there can be a meeting of these...

What Ails Europe?

6 mar 2012 | Paul Krugman
Paul Krugman is a Op-Ed Columnist at The New York Times. He is also professor of Economics and International Affairs at Princeton University. Mr. Krugman received the Nobel Prize in Economics in 2008.

Thatcher

Margaret Thatcher var Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Ja, hon var i själva verket mycket mer än så; hon var den första kvinnliga premiärministern i hela Europa och i hela Västerlandet. Hon är också den regeringschef i Storbritannien som har suttit längst på sin post. Hon satt där tills...

På spaning efter barbarerna

I en artikelserie i Ny Tid granskar Peter Lodenius den europeiska populismen( 25.1.) Den är främlingsfientlig, antielitistisk och konservativ.

Västerlandet måste välja mellan krig och förintelse

Som ett resultat av Sannfinländarnas framgång i valet 2011 finns i riksdagen förespråkare för den västerländska civilisationens överlevnadskrig mot muslimerna, skriver Marianne Lydén i sin nyutkomna pamflett Jag är inte rasist.

Krishets och hemlighetsmakeri i Bryssel

Det är oroande att man i Bryssel börjat lufta argument för att Europa i framtiden ska ha kraftigt nedmonterade välfärdssystem och bygga på privata kostnadsbelagda tjänster snarare än ett offentligt system för basservice. Jag har försökt spåra var de argumenten härrör från, men inte stött på annat rättfärdigande...

Uusi pohjoinen on kohta täällä

Pohjola kokee lähivuosikymmeninä valtaisan mullistuksen. Skandinavian, Venäjän ja Yhdysvaltainen pohjoisosat sekä Kanada nousevat yhdeksi maapallon väestön ja inhimillisen toiminnan suureksi keskittymäksi.

Minoriteter i gränslandet

Gränslandet mellan Danmark och Tyskland är en mångsidig och historiskt intressant region. Under sin studieresa under hösten bekantade sig Magma med den tyska minoriteten i Danmark, den danska minoriteten i Tyskland samt nordfriserna, som alla bor i området.

Vår svaghet för kriser

Och så var det dags igen. Krisen står för dörren. Kriget hotar. Är jordens undergång nära? Har Antikrist månne redan anlänt till jorden för att anföra Mörkrets härskaror i kampen mot Ljusets riddare? Är ridån färdig att dras upp för Harmagedons slutliga kraftmätning, för gudaskymning och Ragnarök? Vad...

Från mitt kafébord i Wien XI

Det heter att pengar inte luktar. Kanske det. I alla fall binder pengar samman på ett sätt som politik inte förmår: i Kosovo arbetar serbiska och albanska kriminella hand i hand - och mycket framgångsrikt - för att förhindra den rättsstat samt de gräns- och tullkontroller som skulle förstöra deras ekonomiska...

Hälsa är mer än pengar

EU-kommissionen presenterade i november förslaget till nytt hälsoprogram för åren 2014–2020. Programmets mål är att främja medborgarnas hälsa och öka deras kunskaper. I tider då hela unionen ser ut att knaka i fogarna under trycket av den ekonomiska krisen känns målet som en fräsch fläkt. Allas vårt...