Det våras för tankesmedjorna

Även om "think tanks" har funnits i USA sedan 1950-talet togs begreppet "tankesmedja" i bruk i Norden först under 1990-talet. Här hos oss söker verksamheten alltjämt sina former, och det finns skillnader mellan smedjornas arbetssätt i exempelvis Finland och Sverige, skriver Björn Sundell, Magmas utredningsansvarige,...

Korsvägar i världsvimlet

Bland det roligaste man kan ha som läsare är när två böcker korsar varandra och tränger på från olika håll. Man vaknar varje morgon och singlar slant: vilken av dem ska jag nu stoppa ner i portföljen? Och man kommer hem varje kväll och utropar häpet för sig själv: den här resan trodde jag inte att jag...

En veckas medeltid

Under den 32:a veckan varje år, det vill säga i början av augusti, brukar jag och min fru Katarina ta bilen och färjan till Gotland, ikläda oss medeltida dräkter och sprida populärvetenskap parallellt med att vi njuter av vad som för många svenskar är sommarens sista semestervecka.

Måttfullhet och harmoni

Det tårdrypande dramat spelas upp i en glittrig tevestudio i mondäna Moskva. Det hela går av stapeln när läget i Syrien fortfarande är under kontroll. Det politiska läget i Syrien diskuteras inte överhuvudtaget. Studiopubliken är bänkad i cirkel kring den rasande mormodern och den gråtmilda mamman....

Suomalaisia kuvia Latvian kukkuloilta ja Keski-Aasian syvistä metsistä

Kumpuilevia maisemia, heinäsuovia, pölyäviä hiekkateitä. Poutapilvet liikkumattomina metsänreunan yllä, heinäsirkkojen läkähdyttävä siritys. Elokuun päivä Latvian maaseudulla Venäjän rajan tuntumassa, Ilzeskalnsin kylässä, Latgalessa.

Språkens historia

Då man tänker på världshistorien tänker man kanske oftast på stora krig, viktiga härskare, "upptäcktsresor" eller annat omvälvande. Medan språk lätt för tankarna till ett mera individuellt perspektiv, "mjukt" om man så vill: inlärning, konstnärliga uttrycksformer, grammatik och så vidare. Tore Jansons...

En historia från Värmland

Med tanke på all den uppståndelse som mina senaste två kolumner fick, och den flod av hatbrev som har sänts till min dator, borde jag väl ta tillfället i akt att än en gång kommentera debatten om svenska språkets ställning i Finland. Men jag tycker inte om att upprepa mig. Dessutom störs jag av att åtskilliga...

Överordning

Har finskhetsivrarna förresten tänkt på var Finland skulle befinna sig i dag utan sin svenska historia? Det frågar Marina Wiik i sin kolumn i Kyrkpressen (12.5.)

Pakolaisuus poliittisena aseena 1930-luvulla ja nyt

"Det är icke min avsikt att giva några anvisningar åt vår regering - jag vågar tvärtom hoppas att densamma skall lyckas ordna det för de beklagansvärda på ett sätt, som stämmer överens med rättens och mänsklighetens krav. Men jag kan icke underlåta att offentligen opponera mig mot de i vår tidningspress...

Från mitt kafébord i Wien VIII

Denna vår har jag varit i Amerika för första gången på snart fem år. Jag reste till Virginia för att besöka vänner i Lynchburg och Lexington, ett slags Amerika som förmodligen säger mer om detta land än besök i globaliserade metropoler som New York, Washington eller Boston.

Språkligt klubbekrig

Det började med att jag skrev en kolumn på Magmas webbplats. Den var inte konstig alls, men den väckte ett ramaskri, berättar Dick Harrison för Hbl:s Markus West (Hbl 10.4.)

Om poeter i Nirvana

Häromveckan försökte vi, en grupp finlandssvenska journalister, hitta fram till Nirvana, men det tog sin lilla tid. Nirvana hade angetts som adressen för albanska PEN-klubben och vi visste vid vilken huvudgata det skulle ligga, men vi fick gå en stund fram och åter innan vi hittade den innergård där...