Från mitt kafébord i Wien XIV

I Norden är väl Dr. Karl Lueger, legendarisk borgmästare i Wien, inte särskilt bekant. Möjligen erinrar sig någon att Hitler ansåg honom vara en av de största politiker som det tyskspråkiga Europa någonsin haft.

Suomen juutalaiset

Suomen juutalaiset on yksi Suomen perinteisistä vähemmistöistä, eli sellaisista etnisistä ja kielellisistä vähemmistöistä, jotka ovat olleet olemassa Suomessa jo useita vuosikymmeniä, tai niin kuin Suomen juutalaiset jo pitkälti toistasataa vuotta.

Ensam och radikal - till Strindbergs hundra års minne

Den 14 maj är det ett hundra år sedan Johan August Strindberg avled - detta Sveriges bidrag till världslitteraturen, vid sidan av Sankta Birgitta och assessorn i Bergskollegium Emmanuel Swedenborg (samt möjligen fröken Lagerlöf på Mårbacka, Värmland). Hans oroliga ande har sedan dess svävat över nejden,...

Der alte Fritz

Fredrik den store har varit född i 300 år. Nu följer en oändlig räcka av utställningar och artiklar och seminarier, kanske främst i Tyskland.

Att osynliggöra ett kulturarv

För en månad sedan gästföreläste jag på Litteraturhuset i Oslo. Eftersom evenemanget sammanföll med min hustru Katarinas födelsedag stannade vi kvar en dag extra och gick på museer. Ingen av oss hade tidigare varit på Munchmuseet, och eftersom vi båda är förtjusta i förra sekelskiftets konst tog vi tillfället...

Från mitt kafébord i Wien XIII

Finns det idag någon som besöker Tyskland som turist? I alla fall knappast svenskar: Tyskland ser man kanske under sig från flygplanets kabinfönster eller så reser man så fort man kan (och på Autobahn går det fort) genom landet på väg söderut; stannar Tyskland i minnet så är det som tröstlös transportsträcka,...

Läsvärt om svek och försoning

Det finns frågor som inte ens änglarna förmår besvara, som huruvida människan är en god eller inte. Enligt en gammal judisk legend frågade Gud änglarna till råds innan han började skapa människan. Änglarna kunde inte bli överens, en del var för, andra var emot. Medan de fortfarande stred inbördes tog...

Venäjän poliittinen maisema talvella 2012

Ulkopoliittisen Instituutin tutkija Katri Pynnöniemi on krijottanut kriittisen artikkelin Venäjän keväästä (Kleio 1/2012).

Modersmålets sång

Den internationella modersmålsdagen den 21.2 noterades knappast hos oss, vi firar ju i stället Gustav II Adolfs död vid Lützen. Men i Turkiet uppmärksammade åtminstone samhällsvetaren Mümtazer Türköne den i en kolumn i engelskspråkiga Today's Zaman och debatten som följde visade hur känslig språkfrågan...

Presidentskiftets dynamik

Jämfört med regentskiften i monarkier är presidentskiften i republiker kanske inte så spektakulära - om nu inte republiken råkar vara USA, förstås. Åtminstone är de mer frekventa och därmed vardagligare.

Den syndige hjälten

Vilka krav ställer vi på hjältar? Hur felfri måste människan vara för att belönas med epitetet hjälte? Frågan har fascinerat författare och läsare genom tiderna, för alla vet att ingen människa är perfekt. Ändå envisas memoarförfattare med att framstå som långt bättre än de varit. Den religiösa litteraturen...

Den oefter­härmlige

Jag har läst någonstans att det i Charles Dickens böcker förekommer över 1000 romangestalter. Det handlar då inte bara om gestalter som får enstaka påhittade namn utan om gestalter som har fullkomliga egenskaper och mänskliga karakteristika. 1000 personer, alltså. Ett riktigt överflöd. Många av oss har...