Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser (Magma-studie 2/2011)

I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en börda. Det sägs att invandrarna tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar kostnader. Men en debatt som främst fokuserar på problem är inte konstruktiv, och därför vill Magma med denna rapport belysa invandringens samhällsekonomiska konsekvenser...

Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser

I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en belastning. Invandrare tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar sociala kostnader, hävdar de kritiska rösterna. Bland de negativa konsekvenserna här och på andra håll i Europa nämns ofta den sociala oron i invandrartäta områden och kulturkrockarna...

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää?

Keskustelu ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista Suomessa jakautuu nykyisen kielipoliittisen tilanteen puolustajiin ja sen arvostelijoihin. Nämä ryhmät puhuvat merkittävissä määrin toistensa ohi. Tieto ja keskinäinen ymmärrys eri osapuolten tilanteesta ja näkemyksistä on varsin heikolla tasolla, toteaa...

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)

Docent Pasi Saukkonen fick i uppdrag av Magma att analysera debatten kring svenskan och finlandssvenskarna.

Efterlyses: Storsatsning på svenskt medieutbud

Ett livskraftigt språk baserar sig på flera hörnstenar. Hemmet ger barnet de första orden, skolan bygger upp en begreppsapparat som bär ut i vuxenlivet och medierna hjälper människan att följa med sin tid på sitt eget modersmål. Många nationella minoriteter saknar någon av hörnstenarna, och för dem blir...

Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning...

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna (Magma-studie 2/2010)

Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna. Docent Bengt Klemets har på uppdrag av tankesmedjan Magma granskat församlingsidentiteten och kyrkliga samfälligheter.

Parallella scenarier

Vad jag kan se har ingen annan kolumnist på denna webbsida än Magmas egen Björn Sundell hunnit kommentera tankesmedjans senaste produkt, Det svenska i Finland år 2030. Jag gör det nu, med reservation för att jag råkade vara på resa då rapporten publicerades och alltså tyvärr inte kunde delta i presentationsseminariet....

Framtidens Svenskfinland – livskraftigt eller uppgivet?

Hur mår det svenska i Finland år 2030? Magmas scenariorapport kartlägger fyra olika vägar mot framtiden. Utgångspunkten är optimistisk, men en positiv utveckling för det svenska kräver aktiva insatser på många plan.

Kansakunnan koekaniinit

Helsingin Sanomat kommenterar rapporten Det svenska i Finland 2030 på ledarplats 8.2.

Finlandssvenskans överlevnad kräver nya initiativ

I Vasabladets ledare (3.2.) kommenterar Stig Nygård rapporten Det svenska i Finland 2030 och nya former för samverkan.