Ingen time out för kommunreformen

Kommunreformståget ångar på med en hastighet som i vinterfinland får VR att avundssjukt snegla på tidtabellerna.Och något stopp, eller time out kommer inte på fråga. Det klara beskedet gav riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, som är ordförande för regeringens uppföljningsgrupp i ärendet, vid Magmas...

Presidentskiftets dynamik

Jämfört med regentskiften i monarkier är presidentskiften i republiker kanske inte så spektakulära - om nu inte republiken råkar vara USA, förstås. Åtminstone är de mer frekventa och därmed vardagligare.

Om man bara frågar den tongivande ytan

I nättidningen www.ostnyland.fi skriver Jan-Erik Andelin (14.2.) om gallupmätningen som slog fel inför presidentvalet.

Thatcher

Margaret Thatcher var Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Ja, hon var i själva verket mycket mer än så; hon var den första kvinnliga premiärministern i hela Europa och i hela Västerlandet. Hon är också den regeringschef i Storbritannien som har suttit längst på sin post. Hon satt där tills...

Den 6 februari

Idag vaknade Finland upp till ett land med en nyvald president. I och med valet av Sauli Niinistö kommer Finland snart att ha en samlingspartist både som president och som statsminister. Det är en vändpunkt efter decennier av socialdemokratisk ledning i Talludden. Det innebär också att Finland politiskt...

Från mitt kafébord i Wien XII

Så har då de svenska socialdemokraterna äntligen fått en ny ledare, Stefan Löfwén, för väljarna mer eller mindre okänd, men en helt annan typ än de misslyckade föregångarna Mona Sahlin och Håkan Juholt.

Sista striden

1 feb 2012 | Olav Melin
John-Erik Jansén skriver om presidentvalets sista skede i ledaren i Västra Nyland och jämför Pekka Haavistos medvind med Lillan fenomenet i valet 1994 (1.2).

Symbolik och praktik

Andra omgången i presidentvalet är intressant, visst, men utgången kan trots det inte få en mer än närmast symbolisk betydelse. Annat vore det om Niinistö skulle stå emot EU-kritiska Väyrynen. Nu är Väyrynen utspelad. Därmed har inte bara EU utan också kommunreformen mer eller mindre förfallit som ämne...

På spaning efter barbarerna

I en artikelserie i Ny Tid granskar Peter Lodenius den europeiska populismen( 25.1.) Den är främlingsfientlig, antielitistisk och konservativ.

Svenska frågor på undantag?

Sett ur ett finlandssvenskt perspektiv klarade sig Eva Biaudet med den äran i presidentvalets första omgång.

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuheenvuoro

23 jan 2012 | Tarja Halonen
Huoli suvaitsemattomuuden ja suoranaisen vihapuheen lisääntymisestä on suomalaisten enemmistölle yhteinen. Erilaisten kyselyjen tulokset kertovat viime aikoina jyrkentyneistä asenteista maahanmuuttajia kohtaan. Samansuuntainen suhtautuminen muihinkin vähemmistöihin tuntuu yleistyneen. Aikuiset ihmiset...

Den andra omgången

För den liberalt sinnade storstadsväljaren blir den andra valomgången en enkel duell. Det finns bara två hyggliga alternativ att välja mellan.