Svenskheten i medvind, trots allt

Magmas undersökning visar att svenskan i Finland uppskattas. Alltså kan svenska särlösningar och en ökad exponering av det svenska ytterligare öka majoritetens intresse för svenskheten.

Nordens kompletta och samhällsbärande språk

I ungefär tio års tid har nordiska språkforskare, ofta med en bakgrund i språkvården, ägnat tid och krafter åt språkpolitik. Det första kompletta språkpolitiska handlingsprogram som kom ut var det grönländska (2002). Som bäst skrivs ett handlingsprogram för finskan i Finland. Svenskarna, danskarna, finlandssvenskarna,...

Obamas väg

Barack Obama är den första nyvalda (och demokratiska) presidenten i USA efter 9/11. Vad betyder det? Jag vet inte, men jag hoppas att något av den stora amerikanska rädslan skall försvinna nu, och att USA skall bli vad det alltid lovat att det skall vara: