Det våras för tankesmedjorna

Även om "think tanks" har funnits i USA sedan 1950-talet togs begreppet "tankesmedja" i bruk i Norden först under 1990-talet. Här hos oss söker verksamheten alltjämt sina former, och det finns skillnader mellan smedjornas arbetssätt i exempelvis Finland och Sverige, skriver Björn Sundell, Magmas utredningsansvarige,...

Ajatushautomo Magma, ruotsin kielen ja kaksikielisyyden asialla

12 jan 2011 | Magma
Ajatushautomo Magma on toiminut syksystä 2008 lähtien. Se on puoluepolitiikasta riippumaton ääni suomalaisessa yhteiskuntakeskustelussa. Sen tehtävä on toimia mielipidemuokkaajana ja tuoda uutta ajattelua ruotsin kielen ja kaksikielisyyden merkityksestä ja sen synnyttämästä identiteetistä Suomessa ja...

Magma ger mera

En bra hemsida är stadd i ständig utveckling. Magmas hemsida är inget undantag. En uppdatering, version 4, sker nu till sommaren. Den förstärker de bitar som är centrala i en tankesmedjas verksamhet. Men den tillför också nya element.

Ett år med Magma

19 dec 2009 | Magma
Mycket har rymts inom det första året på Finlands svenska tankesmedja Magma. Verksamheten lanserades 21 januari med ett seminarium på G18. Tiotalstusen enskilda webbesökare och över 150 pressklipp senare, har tiotals evenemang organiserats och dokumenterats.

Tusentals tummar i vädret ger en samlad prognos

Det aktuella scenarioprojektet kan vara det viktigaste som tankesmedjan Magma hittills har företagit sig, skriver Kenneth Myntti i Vasabladets ledare 24.6.

En eller flera visioner?

Hur ser framtiden ut för det svenska språket i Finland? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot år 2030? Kommunförbundet och tankesmedjan Magma inleder ett scenarioprojekt i syfte att nå handlingssätt och strategier som säkerställer en svenskspråkig framtid i vårt land.

Kalender

13 maj 2009 | Magma
-

Det tomma bordets utmaning

Barbro Teir,vd för Söderströms Förlag, skriver i sin gästkolumn i management konsultföretaget Interpersonas nyhetsbrev om förväntningarna på Magma.

Ålder är plus – ibland

Åbo Underrättelser kommenterar (4.3.)valet av Magmas utredningsansvarige och Hangö stadsdirektör

Inga troll i termen finlandssvensk

Den finlandssvenska tankesmedjan Magma öppnade i veckan sin webbplats. Det skedde med buller och bång eller snarare åska och dunder.