Integration – inte bara språk

Det förs livliga debatter i vårt samhälle just om vilket språk borde man som invandrare lära sig. Med intresse läste jag på Magma, Olav S Melins artikel ” Integrationsdebatt om språkundervisning.” Han nämner Richard Järnefelt som enligt Olav klämmer i med att ” tvingas lära sig en dialekt som talas av...

Migration, integration and its challenges

The content of this write up is subject to criticism and I take full responsibility for the grammatical errors. I do not intend to hurt anyone but to express my view based on a student and immigrant perspective.

Finlandssvenskan - Därför lever svenska fortfarande i Finland

I Språktidningen som utkommer i Sverige skriver Mikael Reuter att språkvårdarna kämpar med att hålla svenskan i Finland så svensk som möjligt.

Integrering

Den 26 maj var det exakt 17 år sedan jag blev tvungen att lämna mitt hem. Med smärta kommer jag ihåg dagen då jag blev utkastad och tvungen att gå.

Lunch med Peter A. Kraus

19 maj 2009 | Magma
Professor Peter A. Kraus talar kring temat ”Language and Identity in Europe” utgående från den egna boken ”A Union of Diversity: Language, identity and Polity-Building in Europe” (Cambridge University Press).

Den politiska finlandssvenskheten

Finlandssvenskheten som politiskt begrepp, "den politiska finlandssvenskheten" diskuteras rätt sällan.

Emme eronneetkaan täysin vuonna 1809

I demari.fi skriver Matti Linnanahde om det svenska i Finland.

Finlandssvensk - ett irrelevant begrepp

Det har sagts förut, det sägs nu, och det kommer att sägas framöver, men jag anser begreppet finlandssvensk vara irrelevant, missvisande och otidsenligt.