150 år av språkgräl

Ska svenskan vara ett minoritetsspråk eller ett nationalitetsspråk? Är svenskan på offensiven eller intensiven? Bl.a. detta berör Marika Tandefelt i sin recension av Kennth Mynttis bok i Hbl (19.10.)

Intensivt om defensiven

Söderströms förlag har i samarbete med Magma gett ut en angelägen bok, Kenneth Mynttis debattskrift Svenskan på offensiven eller på intensiven. Jag rekommenderar den varmt för alla som är intresserade av svenskans ställning och framtid i Finland.

Svenskan på akuten?

Bengt Östling på Yle/svenska har gjortett inslag (15.10.) om Kenneth Mynttis bok bok "Svenskan på offensiven eller intensiven".

Min passion för minoriteter

Jag talade med en av mina vänner, en hängiven ortodox, och kom på att fundera varför så många finska homosexuella har anslutit sig i ortodoxa kyrkan. Den är ju inte är världens modernaste i sexuella eller könspolitiska frågor.

Syntipukin etsintä Suomen kaksikielisyydestä edustaa henkistä taantumaa

I en artikel i Suomen Kuvalehti 25.9. kritiserar Paavo Lipponen kraftigt motståndet mot det svenska inom näringslivets ledning bland en del politiska beslutsfattare. Motståndet mot det tvåspråkiga blottar en andlig stagnation som kan visa sig ödediger för vårt land.

Hbl:s kommentar till Kuvalehtis påståenden om finlandssvenskar

"Svenskspråkiga har för mycket makt - och 9 andra påståenden om finlandssvenskar" behandlades i Suomen Kuvalehti nr 34. Hbl:s Sylvia Bjon har gjort en egen version där vi studerar samma påståenden.

Svenskan behöver stöd

Går det inflation i grupper och höjdare som nu vill dra en lans för landets traditionella tvåspråkighet? Den frågar ställer Niclas Erlin i Västra Nylands ledare (29.8.) Han svarar själv att utmaningen är så stor att allas insats behövs, och mycket därtill.

Vår väg? Vilken väg?

Demografin är inte på vår sida. Den största kontingenten svenskspråkiga finländare återfinns i åldrarna 55-60. Den minsta i åldrarna 0-5.

Ruotsin kielen asema on arvioitava uudelleen

Svenskans ställning i vårt land måste omprövas, skriver docent Aarne Mattila, i Helsingin Sanomats Sunnuntaidebatti (22.8.)

Fennomanska fenomen

Det väckte stor uppmärksamhet då Samlingspartiet (på originalspråket Kansallinen Kokoomus) på sin partikongress i juni med ytterst knapp majoritet krävde att svenskan inte längre ska var ett obligatoriskt språk i finska skolor.

Avundsjukan som driver på svenskans marginalisering

I Vasabladets ledare (10.8.) ondgör sig Kennth Myntti över att fennomanen Erkki Pihkala i sin artikel i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia oemotsagd får påstå att det finns regionala, historiska och ekonomiskt-politiska skäl till att svenskspråkiga är rikare än finskspråkiga.

Vähemmistönkin on kyettävä uudistumaan

En förutsättning för ett tvåspråkigt Finland i framtiden är att samhället och finlandssvenskarna utvecklas i takt med tiden skriver Björn Sundell i det sista inlägget i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia 10/10.