Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan?

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää - Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan? Näin otsikoidaan verkkouutisissa STT:n juttu Pasi Saukkosen tutkimuksesta Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää.

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää?

Keskustelu ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista Suomessa jakautuu nykyisen kielipoliittisen tilanteen puolustajiin ja sen arvostelijoihin. Nämä ryhmät puhuvat merkittävissä määrin toistensa ohi. Tieto ja keskinäinen ymmärrys eri osapuolten tilanteesta ja näkemyksistä on varsin heikolla tasolla, toteaa...

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)

Docent Pasi Saukkonen fick i uppdrag av Magma att analysera debatten kring svenskan och finlandssvenskarna.

Inte så dystert - i alla fall?

Det är lättare att vara finlandssvensk i Jakobstad än i Helsingfors, skriver Henrik Othman i ledaren i Österbottens Tidning (12.1.)

Äventyra inte våra medborgerliga rättigheter

3 jan 2011 | Christofer Cronström
I gästkolumnen betonar emeritusprofessor Christofer Cronström betydelsen av finlandssvenskarnas medborgerliga rättigheter och vikten av banden till övriga Norden.

Kielitaidosta tehtiin pelimerkki

Frågan om skolsvenskan får inte bli en spelbricka för den svenskspråkiga befolkningens intressen, noterar ledarskribenten Antti Blåfield i Helsingin Sanomat 30.12.

Den nya verkligheten

Tvåspråkigheten har aldrig haft en folklig förankring, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 29.12.

Företag i Finland struntar i svenskan

23 dec 2010 | Jonas Holmqvist
Det är märkligt att företag som är flerspråkiga i flerspråkiga länder som Schweiz, Belgien och Kanada nästan helt ignorerar svenskspråkiga kunder i Finland. Sådana företag är exempelvis Apple, Coca-Cola, IKEA, McDonald's och Nokia, skriver Jonas Holmqvist, forskare i marknadsföring vid Hanken. Han doktorerade...

Det genuint svåra

Torbjörn Kevin kommenterar i ÅU:s ledare (23.12.) den undersökning som Svenska Yle har låtit Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (ÅA) göra om finlandssvenskarnas inställning till den obligatoriska skolsvenskan.

Dubbelatacken

Vilken attack mot svenskan är fatalare: hetsdebatten om skolsvenskan eller vår egen avtagande förmåga att tala en ledig, innovativ svenska? Den yttre eller den inre? De här frågorna ställer Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 4.12.

Bruk skandinavisk och glöm Finland

För en tid sedan var jag med om en "finlandssvensk uke" i Norge. Det bjöds på underhållning i olika former med teaterföreställning om Eugen Schauman, med författare som Monika Fagerholm och Stella Parland, med Mumin, Benny Törnroos, Calle Pettersson och finlandssvensk folkmusik. Men på programmet fanns...

Glöm klasskampen, börja tala språk och språkliga strukturer

Juha Ruusuvuori verkar ha upptäckt ett nytt Svenskfinland, fritt från belastande myter, skriver Kenneth Myntti i Vasabladet(15.11.)med anledning av en färsk bok.