Tiden inne för den Tredje republiken i Finland?

Det är fatalt att svenskundervisningen i Finland beskrivs i termer av en tidsinställd bomb. Ansvarsfulla politiker må reagera, skriver Kennth Myntti Vasabladets ledare (18.3.)

Ruotsalaisministeri huolissaan Suomen kielikeskustelusta

Yle:n Tukholman kirjeenvaihtaja Tom Kankkonen raportoi Yle uutisisssa (7.3.)Ruotsin maahanmuuttoministerin huolesta Suomen kielikeskustelusta.

Rakryggad minister skärpte tonen

Inför en församlad språkelit vid Jyväskylä universitet gjorde undervisningsminister Henna Virkkunen i förra veckan (9.2.) en mycket klar markering då det gäller svenskans roll och betydelse i vårt land.

Ord som skapar oro

Svenskan har ett brett stöd i landet och intresset för språket är stort.Trots allt, noterar Niclas Erlin i Västra Nylands ledare (6.2.)

Miksi pakkoruotsia, Stefan Wallin?

City lehden Ari Peltonen on haastatellut Rkp:n puheenjohtajaa Stefan Wallinia (3/2011)

Pakkoruotsin vastustajat ovat oikeassa

Uuden Suomen kolumnissaan (4.2.) Tuomas Enbuske kirjoittaa suhteestaan ruotsin kieleen

Sista striden för svenskan i Finland

3 feb 2011 | Karin Sörbring
I tidningen Expressen har Karin Sörbring uppmärksammat språkdebtten i Finland (2.2.)

Arvoruotsi – värdesvenska

Enkäterna faller över oss nästan lika tätt som snön. En av dem ger vid handen att nästan hälften av finländarna vill ha ett enspråkigt Finland. Av tusen personer svarade över fyrahundra ja på frågan om finska staten borde göras officiellt enspråkig men med bevarad rätt för de svenskspråkiga till tjänster...

Släpp taget om huggormen

När dessa finskspråkiga får höra kritik från de svenskspråkigas håll är de uppriktigt överraskade, noterar Borgåbladets chefredaktör Stefan Holmström i tidningens ledare (28.1.)

Farligt att förvanska en nations historia

På vilka grunder kontrakteras Kirsi Virtanen som programledare i FST5:s nya finlandssvenska talkshow Muntur? Frågan ställs av Kennth Myntti i Vasabladets ledare (26.1.)

Utredningar på löpande band

Osympatiska och direkt kränkande omdömen om människor som talar ett annat språk kan riva upp djupare sår än vad som utåt syns, och även avsiktligt eller oavsiktligt göda aversioner, skriver Mats Ekman i Syd-Österbottens ledare (18.1.)

En upptäcktsfärd på offentlighetens avstjälpningsplats

Det föreligger en risk för att Magma med sin undersökning har öppnat Pandoras ask och att det nyväckta, finlandssvenska intresset för fennomanin ger de finskspråkiga medierna anledning att mer än hittills lyfta fram svenskätarna i dagsljuset, anser Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (15.1.)