Miksi pakkoruotsia, Stefan Wallin?

City lehden Ari Peltonen on haastatellut Rkp:n puheenjohtajaa Stefan Wallinia (3/2011)

Pakkoruotsin vastustajat ovat oikeassa

Uuden Suomen kolumnissaan (4.2.) Tuomas Enbuske kirjoittaa suhteestaan ruotsin kieleen

Sista striden för svenskan i Finland

3 feb 2011 | Karin Sörbring
I tidningen Expressen har Karin Sörbring uppmärksammat språkdebtten i Finland (2.2.)

Arvoruotsi – värdesvenska

Enkäterna faller över oss nästan lika tätt som snön. En av dem ger vid handen att nästan hälften av finländarna vill ha ett enspråkigt Finland. Av tusen personer svarade över fyrahundra ja på frågan om finska staten borde göras officiellt enspråkig men med bevarad rätt för de svenskspråkiga till tjänster...

Släpp taget om huggormen

När dessa finskspråkiga får höra kritik från de svenskspråkigas håll är de uppriktigt överraskade, noterar Borgåbladets chefredaktör Stefan Holmström i tidningens ledare (28.1.)

Farligt att förvanska en nations historia

På vilka grunder kontrakteras Kirsi Virtanen som programledare i FST5:s nya finlandssvenska talkshow Muntur? Frågan ställs av Kennth Myntti i Vasabladets ledare (26.1.)

Utredningar på löpande band

Osympatiska och direkt kränkande omdömen om människor som talar ett annat språk kan riva upp djupare sår än vad som utåt syns, och även avsiktligt eller oavsiktligt göda aversioner, skriver Mats Ekman i Syd-Österbottens ledare (18.1.)

En upptäcktsfärd på offentlighetens avstjälpningsplats

Det föreligger en risk för att Magma med sin undersökning har öppnat Pandoras ask och att det nyväckta, finlandssvenska intresset för fennomanin ger de finskspråkiga medierna anledning att mer än hittills lyfta fram svenskätarna i dagsljuset, anser Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (15.1.)

Rikare debatt kräver större öron

Skolsvenskan skaver mest, men fritt språkval sätter knappast punkt för debatten om svenskan i Finland, skriver Marit af Björkesten i Hbl:s ledare (14.1.)

Irriterande, och sedan?

Den mest oroväckande slutsatsen är att Finland har en polariserad samhällsdebatt riktad mot en bestämd folkgrupp och som tillförs näring av hatinlägg med snabb och stor spridning, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare (14.1.)

Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan?

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää - Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan? Näin otsikoidaan verkkouutisissa STT:n juttu Pasi Saukkosen tutkimuksesta Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää.

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää?

Keskustelu ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista Suomessa jakautuu nykyisen kielipoliittisen tilanteen puolustajiin ja sen arvostelijoihin. Nämä ryhmät puhuvat merkittävissä määrin toistensa ohi. Tieto ja keskinäinen ymmärrys eri osapuolten tilanteesta ja näkemyksistä on varsin heikolla tasolla, toteaa...