Underhållningsvärdet sammanfaller inte nödvändigtvis med kunskapsvärdet

5 okt 2009 | Anders Björnsson
För några veckor var jag inbjuden till en bokdiskussion på det stora förlaget Norstedts i Stockholm. Ett nytt arbete om svenska historiker - alla döda, femtiotvå män, fyra kvinnor, varav en finlandssvenska (Alma Söderhielm) - skulle presenteras. Utgivarna beklagade att intresset för historiografi, alltså...

Viktigt om religionens avigsida

23 sep 2009 | Olav S. Melin
Vi lever i en farlig värld, där alltför många talar i termer av vi" och "de", skriver professorn i religionsvetenskap Charles Kimball i sin bok When religion becomes evil. Just denna exkluderande attityd till andra är orsaken till att religionen så lätt missbrukas i vår upplysta tid.

Kommunismen är inte död

12 sep 2009 | Nils Erik Forsgård
Jag har läst en nyutkommen bok om kommunismen och om dess moderna historia. Låt mig ändå börja denna betraktelse med följande påståenden.

Kulttuurikirjoittaminen ja kesäparatiisien riuskat rouvat

Hufvudstadsbladetin lukijana jaksan ihastella lehden kulttuuriosaston intohimoista suhdetta kirjallisuuteen. Pitkiä arvosteluja. Analyyseja kirjoista. Kirjailijoitten kuvia. Kuvia kirjojen kansista. Plock & fynd -palsta, jolla yhdistellään ajankohtaisia ja jo kauan sitten julkaistuja kirjoja näkemyksellisiksi...

Samvetsekonomins evangelium

28 aug 2009 | Olav S. Melin
Den samvetslösa kapitalismen har kommit till vägsände. Slutet för informationssamhället är nära. Nej, det är ingen domedagsprofetia utan snarare ett framtidsevangelium som den amerikanska ekonomieforskaren Patricia Auberdene kommer med i sin bok Megatrends 2010.

En ny svensk historia?

I de flesta kulturländer, i synnerhet i den välmående i-värld där det finns ekonomiska medel att tillgå för en omfattande produktion av facklitteratur, publiceras med jämna mellanrum ambitiösa flerbandsverk om ländernas historia. Därmed avser jag inte volymer med anekdotiska nedslag i det förflutna eller...

Demonstranterna i Iran vägrar att ge upp

Många gånger har iranierna demonstrerat mot förtrycket i modern tid, senast nu efter presidentvalet i juni då Mahmud Ahmadinejad korades till segrare. I dag hörs regimkritikernas röster tydligare än förr i omvärlden - tack vare den nya tekniken.

En rikssvensk barbars bekännelser III

Vad krig är lärde jag mig som ung pojke genom böcker: hemma i familjens bokhyllor stod "Världskriget i bild" - jag vill minnas i åtta band - med ett slösande rikt just bildmaterial från alla fronter av det krig genom vilket Europa förstörde sig självt. I något av banden såg jag också de första bilderna...

Hälsofascism i Orwells anda

8 jul 2009 | Nils Erik Forsgård
Världslitteraturen är full av dystopiska berättelser. Två av de mest kända är skrivna av George Orwell och Aldous Huxley. Orwells bok heter 1984 och Huxleys heter Brave New World (på svenska Du sköna nya värld).

Jesus, inc.

24 jun 2009 | Nils Erik Forsgård
George Bernard Shaw var en engelsk författare och essäist. Han hade en tanke eller en föreställning. Han trodde att man skulle söka efter Gud i trädgården, och han menade att sökandet efter Gud bäst tog sig uttryck i att man gräver med händerna i myllan.

Goda grannar i nöd och lust

17 jun 2009 | Björn Sundell
”Det har gått 200 år sedan Sverige delades och vi förlorade Finland.” Så inleder den svenska föreningen Norden sin antologi om finnar, finlandssvenskar och det förlorade landet. Sexton skribenter gläntar på dörren och försöker hjälpa svenskarna att återfinna Finland.

Demokrati som moralisk viljeyttring

Våra nordiska välfärdsstater har präglats av visioner om ljus, värme och trygghet för alla. Välfärdsstaten med sina institutionaliserade former för omsorg och delaktighet har varit rationellt uppbyggd och utgått från färdiga lösningar för livets olika situationer. Men i dagens samhälle är dessa visioner...