Bruk skandinavisk och glöm Finland

För en tid sedan var jag med om en "finlandssvensk uke" i Norge. Det bjöds på underhållning i olika former med teaterföreställning om Eugen Schauman, med författare som Monika Fagerholm och Stella Parland, med Mumin, Benny Törnroos, Calle Pettersson och finlandssvensk folkmusik. Men på programmet fanns...

Glöm klasskampen, börja tala språk och språkliga strukturer

Juha Ruusuvuori verkar ha upptäckt ett nytt Svenskfinland, fritt från belastande myter, skriver Kenneth Myntti i Vasabladet(15.11.)med anledning av en färsk bok.

Avklädd klokskap om islam

9 nov 2010 | Olav S Melin
I en recension i en av våra tidningar av Johannes Salminens senaste essäsamling, Islams två ansikten, lät recensenten förstå att författaren är en äldre man som lever kvar i det förgångna utan beröring med nutiden. Jag opponerar mig mot en sådan tolkning av Islams två ansikten. Med dagens stora islamska...

Världens dåligaste språk?

15 okt 2010 | Linda Kaseva
Jag har alltid varit intresserad av samhälle och olika kulturer. För att kunna kommunicera med flera människor har jag läst många språk. Det tråkigaste med språkstudier var grammatiken. Jag ville fokusera på vad som sägs, inte hur det sägs. Mitt eget modersmål, svenskan, har jag inte haft något vidare...

Min passion för minoriteter

Jag talade med en av mina vänner, en hängiven ortodox, och kom på att fundera varför så många finska homosexuella har anslutit sig i ortodoxa kyrkan. Den är ju inte är världens modernaste i sexuella eller könspolitiska frågor.

Två gravar, en bakelse och en jarl

I våras hamnade jag i något för en historieprofessor så besynnerligt som en bakelsejury. Tillsammans med några andra personer - turistmänniskor och konditorer - skulle jag avgöra vilken av ett antal välsmakande sötsaker som skulle få äran att marknadsföras som den officiella Birger jarlsbakelsen.

I Atén

I Atén står solen hög på himlen och termometern på Syntagma-platsen visar 34 grader. Det är september. Krismedvetenheten är akut. Den dominerar också borgmästarvalet i Atén som kommer om några veckor. I stadens så kallade Technopolis hör jag den 85-årige legendaren Mikis Theodorakis gå till poetisk men...

Vill du bli muslim

För tillfället går det på YLE:s TV1 ett program som på finska heter Muslimielämää (muslimskt liv). Formatet kommer från England, där programmet "Make Me a Muslim" setts i Channel 4. Idén är att några icke-muslimer under en viss tidsperiod (i det finska programmet fem personer under en och en halv månad)...

Statsmakten och media bör ta ansvar för bägge språken

Nu är det allvar. Än har vi ingen språkstrid i Finland, men tar staten inte ansvar för svenskan kommer vi att få en, skriver Kenneth Myntti i Vasabladets ledare 14.9.

Idén om Europa förändras från tid till tid

8 sep 2010 | Olav S Melin
EU väcker ingen större entusiasm i medlemsländerna. Symptomatiskt är att medlemskapet inte blivit någon valfråga i den svenska valrörelsen. I Finland är det endast europaparlamentarikern Timo Soini som rider på ett EU-motstånd. Att han gör det beror på att han som ordförande för de populistiska sannfinländarna...

Europas lyckligaste minoritet

Det är allmänt känt att Belgien är splittrat i två språkgrupper, valloner och flamländare, som grälar så intensivt att landet ofta saknar en funktionsduglig regering. Att Belgien dessutom har en tredje och mindre grälsjuk språkgrupp omtalas sällan. Men faktum är att de tyskspråkiga i östra Belgien har...

Mångkulturella aha-upplevelser

Hinduismen är en polyteistisk religion. Hinduerna tror på många olika gudar och gudinnor. Judendomen är monoteistisk. För Gud är en. Kristendomen är också monoteistisk, Gud är en, fastän också treenig. Islam är ...