Lärdomar från de stora kommunreformerna i Sverige

Professor Jan Sundberg medverkar i boken, Kommunala folkhemmet – Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering som i höst utkommer i Sverige. I nedanstående featureartikel för Magma redogör han för de lärdomar vi Finland borde dra av kommunreformerna i Sverige. Efter en genomgång av kommunreformerna i Sverige...

Gnäll inte, satsa på närdemokrati

Centern rasar över regeringens planer på en ny centralstyrd kommunreform. Det kan man förstå. I ett större perspektiv är den förmenta ilskan inte särskilt berättigad, men kommunministerns presentation för en vecka sedan var ett alltför saftigt köttben för att den politiska oppositionen skulle kunna motstå...

Inget ödesval – ta det lite lugnt

Sannfinländarna har, som andra, påmint om att de fattigas situation, åldringsvården, arbetslösheten och våra band till ett EU, vars finanser skenar än hit och än dit, måste åtgärdas.Så ta det lugnt nu, skriver Jan-Erik Andelin i Borgåbladets/Östra Nylands ledare (20.4.)

En röst för två språk

De väljare som har språkfrågan högt på agendan står inför ett viktigt, men inte helt enkelt val, skriver Marit af Björkesten i Hbl:s ledare (15.4.)

Det oetiska är politiskt olämpligt

Av förekommen anledning drar jag mig till minnes en av höjdpunkterna i mitt yrkesliv. Den gången handlade det inte om att i skriftlig form publicera sig i en stor finlandssvensk dagstidning. Jag var i stället omåttligt stolt över att av justitiekansler Paavo Nikula ha blivit inbjuden att delta i ett...

Blommor för Google

En nyhetsbild häromdagen visade blomsterkvastar och brinnande ljus, det såg ut som om man ville hedra någon död. På sätt och vis var det så. Bilden var från entrén till Googles högkvarter i Beijing, tagen dagen efter att bolaget meddelat att det flyttar över kontakterna till sina sökmotorer till Hongkong,...

Vapise, pakkoruotsi?

I De Grönas partiorgan Vihreä Lanka sätter Jukka Vahti sitt hopp till det medborgarinitiativ som föreslås av den kommittén som berett reformen av grundlagen.

Vi har de politiker vi förtjänar

Det är rätt dyrt att bli medlem av Finlands riksdag, därest man inte anser sig ha tillräcklig trovärdighet på gatan (street credibility) eller tror sig vara så känd och omtyckt att väljarna med nöje stöder invalet, dvs rittar dit rätt siffra.

Är skendemokratin verklig?

2 jul 2009 | Olav S. Melin
Efter att på ett personligt plan haft möjligheten att jämföra hälsovården i tre olika EU-länder, Finland, Sverige och Frankrike måste jag motvilligt tillstå att våra nordiska välfärdssamhällen inte till närmelsevis fungerar så väl som det katolskt influerade Frankrike. Jag hade föreställt mig att ett...