En- eller tvåspråkiga lösningar?

Enspråkiga enheter garanterar den svenskspråkiga servicen, men ibland blir enheterna så små att kvaliteten lider. Tvåspråkiga lösningar har större resurser, men verksamheten tenderar med tiden att bli mer finskspråkig. Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport...

Tankesmedja: Behåll svenskan!

Den finländska tankesmedjan Magma vill att den obligatoriska skolsvenskan bevaras, noterar Svenska Dagbladet (2.5.)

Vakna, utbildningsstyrelsen

En massa utredningar väller fram över Finland när tankesmedjan Magma lever upp till namnet, skriver Torbjörn Kevin i Åbo Underrättelser(4.5.)om rapporten om frivillig skolsvenska.

Svenskan under attack i Finland

I Svenska Dagbladet skriver Niklas Lampim,chefredaktör för Tidningen Åland en debattartikel om svenskans ställning i Finland (6.4.).

Levande språk

I Ny Tids ledare (18.3.) skriver Fredrik Sonck om handlingsprogrammet för en levande tvåspråkighet

Jamen, när får man yrkesutbilda sig i Lovisa?

Hur skulle den taxellska paradoxen om enspråkiga svenska lösningar se ut i dag, frågar sig Jan-Erik Andelin i ledaren Östar Nyland (9.3.)

Populistisk historieförfalskning

Det är den 23 januari 2011. Jag sitter på ett flygplan över Östersjön och har svårt att koordinera intrycken efter de senaste dagarnas seminarium i Vasa.

Äventyra inte våra medborgerliga rättigheter

3 jan 2011 | Christofer Cronström
I gästkolumnen betonar emeritusprofessor Christofer Cronström betydelsen av finlandssvenskarnas medborgerliga rättigheter och vikten av banden till övriga Norden.

Den mysgubben gick inte?

Språkdebatten når emotionella höjer också i den interna finlandssvenska debatten, noterar Torbjörn Kevin i ÅU:s ledrae (15.12.)

Delad vårdnad om tvåspråkigheten

Svenskan i Finland är inte bara de svenskspråkigas ansvar, skriver chefredaktör Nina Fellman i Nya Åland (8.12.)

Dubbelatacken

Vilken attack mot svenskan är fatalare: hetsdebatten om skolsvenskan eller vår egen avtagande förmåga att tala en ledig, innovativ svenska? Den yttre eller den inre? De här frågorna ställer Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 4.12.

150 år av språkgräl

Ska svenskan vara ett minoritetsspråk eller ett nationalitetsspråk? Är svenskan på offensiven eller intensiven? Bl.a. detta berör Marika Tandefelt i sin recension av Kennth Mynttis bok i Hbl (19.10.)