Tvåspråkiga skolor ingen bra lösning

Utgångspunkten och normen i skolan borde i de flesta fall vara ett språk - en skola. Annars risk för att minoritetsspråkets ställning försvagas. Det skriver Ari Nykvist i en intervju med två spårkforskare i Meddelande från Åbo Akademi/18.

Paradigmskifte i synen på modersmålet en fara

Barbro Allardt Ljunggren,som är doktor i tvåspråkighetsforskning och jobbar som lektor vid Södertörns högskola i Huddinge i Sverige värnar om enspråkiga skollösningar i sitt inlägg i Hbl (19.12.)

Kaksikielinen koulu toisi ruotsin kielen eläväksi

Helsingin Sanomat flggar i sin ledare (1.11.) för tvåspråkiga skolor: "Selvä enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun. Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämässä mielipidetiedustelussa 55 prosenttia 7-16-vuotiaiden lasten vanhemmista olisi valmis...

Släng dig i väggen, Taxell

I Hufuvudstadsbladet (24.9) fortsätter kolumnisten Thomas Rosenberg debatten om en- eller tvåspråkiga lösningar.

Språken är sällan jämnstarka

De enspråkiga skolorna behövs för att svenskan ska väga lika tungt som finskan i tvåspråkighetens vågskål. Men det finns rum för flexiblare lösningar, skriver Mikael Kosk i Hbl:s ledare (21.9.)

Taxellparadoxen behöver två tillägg

På www.ostnyland.fi som är Östra Nylands och Borgåbladet gemensamma webbtidning fortsätter Jan-Erik Andelin debatten om enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar (19.9.)

Linnéa Henriksson instämmer i den taxellska paradoxen

Utvecklingen mot färre och större enheter på olika områden i samhället är en utmanande trend för Svenskfinland, säger Linnea Henriksson i en intervju för Västra Nyland, skriven av Kristian Stark (18.9.)

Det tvåspråkiga blir tyvärr ofta enspråkigt finskt

En fungerande tvåspråkighet förutsätter balans mellan språken, skriver Kennth Mynti i Vasabladets ledare (17.9.)

Där kom en käpp mitt i myrstacken

Maria Wetterstrand har börjat som opinionsbildare i Finland, noterar Jan-Erik Andelin i ledaren i Östra Nyland (12.9.) Exempel på det är att hon vill se tvåspråkiga skolor i Finland.

Gammaltestamentlig” visdom

I ÅU (14.9.) kommenterar Torbjörn Kevin ledaren i Östra Nyland (13.9.), där Jan-Erik Andelin skriver om enspråkiga eller tvåspråkiga skolor.

Ny Magmarapport spelar hasard med svenskan

Varför försöker en finlandssvensk tankesmedja med våld tvinga in finlandssvenskarna i minoritetsstrukturer? DEn frågan ställer Kenneth Myntti i Vasabldet (3.9.) med anledning av Linnea Henrikssons Magma utredning Enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar?

En- eller tvåspråkiga lösningar (Magma pm 2)

Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport visar PL Linnea Henriksson vilka faktorer som måste beaktas för att utfallet ska bli så gott som möjligt.