Europeiska tankar

Den franske författaren François Mauriac sade en gång att han älskade Tyskland så mycket att han var glad att det fanns två Tyskland.

Avgörandets stund i landskampen Finland-Sverige

Länge var Sveriges och Finlands ekonomier lika framgångsrika med hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet och låg inflation. Den ekonomiska krisen förändrade allt. Nu kryper skillnaderna fram genom att Sverige valde bort euron och Finland gick med i den monetära unionen på 1990-talet. Man kan rent av säga...