Olyckskorparna kraxar sig hesa om euron

Det är spännande tider vi lever i. Hela det här året har präglats av braskande rubriker om trubbel i eurozonen; krismöten, räddningoperationer och återupplivningsförsök. Irland gav till slut motvilligt efter för påtryckningarna att ingå ett räddningspaket som antagligen kommer att uppgå till 90 miljarder...

Dyrare i drift än grannstäderna

Helsingfors har ingen annan möjlighet än att effektivera och banta sin organisation. Snart kommer privatiseringsdebatten att gå het, förutspår Mikael Kosk i en ledare i Hufvudstadsbladet (19.10.)och kommenterar stadsdirektör Jussi Pajunens framträdande på Magmas lunchseminarium.

Suomenruotsalaisten vauraus ei ole sattumaa

Emeritusprofessorn Erkki Pihkala hävdar i Helsingin Sanomats artikelserie Me puhumme ruotsia 9/10 att finlandssvenskarnas välstånd inte är ett sammanträffande.

Islänningarna tveksamma till EU

Mitt i sommaren, i slutet av juli i år, inleddes Islands anslutningsförhandlingar med EU. Men huruvida Island faktiskt inom några år blir EUsfjärde nordiska medlem är fortfarande en mycket öppen fråga. Håller man sig till dagens opinionsströmmar blir prognosen onekligen negativ, bara ca en fjärdedel...

Från mitt kafébord i Wien III

Europa är i dålig form. Medan vi fortfarande mödosamt försöker kravla oss ur recessionen varnar analytikerna för en "double dip", en ny kris runt hörnet, men som lovar att bli ännu värre än den vi ännu inte lagt bakom oss. Flera europeiska stater balanserar redan på gränsen till inställda betalningar...

Makten följer kapitalet

14 jul 2010 | Björn Sundell
Såhär efter finanskrisen är det populärt att sia om västerlandets framtid. Uppgången är alltjämt osäker i Europa och USA är mer skuldsatt än före krisen. Den stora frågan är vem som styr världsekonomin när USA och EU förlorar terräng. Många författare försöker ge ett svar.

Islannilla opittavaa Suomen pankkikriisin hoidosta

22 jun 2010 | Olav Melin
Island har en del att lära av Finland då det gäller krishantering rapporterar Yle:s finska nyheter från ett seminarium om finanskrisen på Island. Arrangörer var bl.a. tankesmedjorna e2 och Magma.

Lessons from the Icelandic Crisis

What happened in Iceland in October 2008 has no parallel in history. The Icelandic economy crashed, following the collapse of the country's main banks. This led to Kreppa, Icelandic for crisis. The plunge was preceded by ten years of miraculous growth during which it seemed everyone would come out as...

Från mitt kafébord i Wien I

I december förra året dog den amerikanske ekonomen Paul A Samuelson efter att han uppnått den bibliska åldern av nittiofyra år. Samuelson är författare till en av alla tiders mest inflytelserika läroböcker, tegelstenen "Economics" som kom ut första gången 1948 och sedan mer än ett halvt århundrade säljs...

Ett nej skall motiveras

För en tid sedan stötte jag på en frågeställning som ligger kvar och mal. Måste, eller måste inte, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet motivera sina beslut gällande stipendier och andra bidrag, framförallt då beslutet är ett nej.

En hisnande isländsk saga

8 apr 2010 | Björn Sundell
Med en banksektor som var nio gånger så stor som bruttonationalprodukten gick Island en oundviklig katastrof till mötes. Det var bara islänningarna själva som inte ville se det.

Väljer Island isolationismens väg?

Här i Reykjavik och Island kretsar mycket kring den ekonomiska krisen, kreppan. Alldeles speciellt sysselsätter man sig i dessa dagar med den sk. Icesavefrågan.