Amortera på lånet? Nej Tack!

Här i Finland är vi vana vid att lyfta bostadslån och sedan amortera av dem så småningom. Återbetalningstiden har förlängts med åren, men förr eller senare betalar Virtanen bort sitt lån. Så icke i Sverige. Svenssons kanske tog ett miljonlån på villan för fem år sedan, och om femton år är de alltjämt...

Krishets och hemlighetsmakeri i Bryssel

Det är oroande att man i Bryssel börjat lufta argument för att Europa i framtiden ska ha kraftigt nedmonterade välfärdssystem och bygga på privata kostnadsbelagda tjänster snarare än ett offentligt system för basservice. Jag har försökt spåra var de argumenten härrör från, men inte stött på annat rättfärdigande...

Vår svaghet för kriser

Och så var det dags igen. Krisen står för dörren. Kriget hotar. Är jordens undergång nära? Har Antikrist månne redan anlänt till jorden för att anföra Mörkrets härskaror i kampen mot Ljusets riddare? Är ridån färdig att dras upp för Harmagedons slutliga kraftmätning, för gudaskymning och Ragnarök? Vad...

Från mitt kafébord i Wien XI

Det heter att pengar inte luktar. Kanske det. I alla fall binder pengar samman på ett sätt som politik inte förmår: i Kosovo arbetar serbiska och albanska kriminella hand i hand - och mycket framgångsrikt - för att förhindra den rättsstat samt de gräns- och tullkontroller som skulle förstöra deras ekonomiska...

Sagan om Goldman Sachs

Historien om bankirfirman Goldman Sachs är den amerikanska drömmen i högsta potens. Judiska invandrare från fattiga förhållanden startade ett företag som blev en vinstmaskin. Investmentbanken blev så framgångsrik att dess chefer, en efter en, vandrade rakt in i maktens högborg Vita huset. I boken Money...

De giriga

Vad har Carema och Nalle Wahlroos gemensamt - och lite Alexander Stubb och Sari Essayah också? Jo: girighet, låt vara i lite olika avseenden. Girighet är visst en av de så kallade dödssynderna, så min anklagelse är allvarlig. Låt mig därför motivera.

Beställningsforskning som möjlighet och bekymmer

Nämn orden "extern finansiering" och en universitetsrektors anletsdrag blir genast betydligt ljusare. Forskning som någon utanför universitetet är intresserad av att stöda blir ett allt viktigare inslag i den akademiska vardagen.

Affärer eller business? (Magma-studie 5/2011)

Samtidigt som Sveriges betydelse i den finska ekonomin består, försämras finländarnas svenskkunskaper. Är detta ett problem? Vilken är svenskans betydelse i dagens näringsliv? Har engelskan blivit dominerande? En rapport av ekonomie doktor, docent Wilhelm Barner-Rasmussen.

Ruotsin kielestä edelleen hyötyä elinkeinoelämässä

24 okt 2011 | Björn Sundell
Englannin kielen taito lukeutuu nykyään työelämän peruskompetensseihin. Englannin merkityksestä huolimatta ruotsin kieli on edelleen tärkeä etenkin sille osalle elinkeinoelämää, jolla on laaja kosketuspinta Ruotsiin. Näissä yrityksissä ruotsin kielen taito näyttää myös edistävän työntekijän urakehitystä....

Affärer eller business?

Engelskan dominerar som internt kommunikationsspråk i stora internationella bolag, men i företagsrelationerna mellan Finland och Sverige är svenskan alltjämt en merit. Svenska används ofta i kommunikationen med moder-, syster- och dotterbolag i Sverige. För den som vill göra karriär i dessa företag är...

”Vi står inför en europeisk Big Bang” - ett plock bland höstlöven i Bryssel

Mitten av oktober; de politiska brandtalen om att stärka de federalistiska dragen i EU avlöser varann. Kommissionsordförande Barroso hetsar för att ersätta den monetära unionen med en ekonomisk och fiskal union där kommissionen är drivkraften, inte de mellanstatliga mötena och avtalen som hittills. Eller...

Från mitt kafébord i Wien X

Den senaste tiden har jag under resor i Europa hört Finland prisas så ofta att det är anmärkningsvärt. Handen på hjärtat - så ofta sker det ju ändå inte, inte ens att Finland blir omnämnt. Men den kroatiske restaurangägaren, den italienske entreprenören, den österrikiske journalisten, den tyske bensinmacksföreståndaren...