Frivillig svenska ger färre svenskkunniga poliser och vårdare

Ifall den obligatoriska svenskan avskaffas i finska skolor får det konsekvenser för rekryteringspolitiken i Finland, språkkraven inom den offentliga sektorn och tillgången på kompetent personal inom bland annat sjukvården och polisväsendet, skriver tidningen Läraren (4.5.)

Vakna, utbildningsstyrelsen

En massa utredningar väller fram över Finland när tankesmedjan Magma lever upp till namnet, skriver Torbjörn Kevin i Åbo Underrättelser(4.5.)om rapporten om frivillig skolsvenska.

Frivillig skolsvenska skulle bli dödsstöten för Svenskfinland

Egentligen är det sorgligt att det behövs en utredning för att en gång för alla fastslå att grundlagens stadgande om två nationalspråk måste följas, skriver Kennth Myntti i Vasabladet ledare 3.5.

Frivillig svenska? En analys av de utbildningsrelaterade konsekvenserna

Europarådet konstaterade i april att språklagstiftningen i Finland inte fungerar i praktiken. Svenskans ställning hotas av allvarliga brister i undervisningen och av tjänstemännens svaga språkkunskaper. I en ny studie utreder Magma vilken kompetens dagens obligatoriska undervisning ger och analyserar...

Frivillig svenska? (Magma-studie 3/2011)

Rapporten är skriven av Åsa Palviainen som är docent vid Jyväskylä universitet.

Hot mot svenskan

Finland utan svenska blir fattigare, skriver Maria Haldesten i ett ledarstick i Göteborgs Posten (15.4.)

Maahanmuuttajasukupolvet

Maahanmuuttajasukupolvet ovat eurooppalaisen maahanmuuttokeskustelun keskiössä, mutta Suomessa ollaan vasta heräämässä aiheeseen. Maahanmuuttajien lapsiin liittyvät keskustelut identiteetistä, lähiöongelmista, koulumenestyksestä, syrjäytymisestä ja työllisyydestä. Keskusteluissa pohditaan kuinka maahanmuuttajien...

På ryska

Minä toivoisin, että me itäsuomalaiset saisimme tilaisuuden vahvistaa omia mahdollisuuksiamme ja opettaa, niin halutessamme, venäjää ruotsin kielen sijasta peruskoulussa ja lukiossa, kirjoittaa Euroopan parlamentin jäsen Riikka Manner Warkauden lehdessä.(11.4.)

Svenskhatet har nått obehagliga nivåer

Demonstartionen mot svenskan och hatskriverierna på webben ger obehagliga associationer, skriver Sune Portin i Borgåbladets ledare (1.4.)

Arbetsgrupp ska dryfta utvecklingen av svenskundervisningen

Undervisningsminister Henna Virkkunen tillsatte på torsdagen en arbetsgrupp för att dryfta utvecklingen av svenskundervisningen och -inlärningen inom den grundläggande utbildningen och på andra utbildningsstadier. Därtill ska arbetsgruppen presentera förslag för att trygga den språkliga jämställdheten.

Työryhmä pohtimaan ruotsin kielen opetuksen kehittämistä

Opetusministeri Henna Virkkunen asetti torstaina 31.3. työryhmän pohtimaan ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen kehittämistä perusopetuksessa ja muilla koulutusasteilla. Työryhmän tehtävänä on lisäksi tehdä ehdotuksia kielellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Tiden inne för den Tredje republiken i Finland?

Det är fatalt att svenskundervisningen i Finland beskrivs i termer av en tidsinställd bomb. Ansvarsfulla politiker må reagera, skriver Kennth Myntti Vasabladets ledare (18.3.)