Dubbelatacken

Vilken attack mot svenskan är fatalare: hetsdebatten om skolsvenskan eller vår egen avtagande förmåga att tala en ledig, innovativ svenska? Den yttre eller den inre? De här frågorna ställer Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 4.12.

Glöm klasskampen, börja tala språk och språkliga strukturer

Juha Ruusuvuori verkar ha upptäckt ett nytt Svenskfinland, fritt från belastande myter, skriver Kenneth Myntti i Vasabladet(15.11.)med anledning av en färsk bok.

Hbl:s kommentar till Kuvalehtis påståenden om finlandssvenskar

"Svenskspråkiga har för mycket makt - och 9 andra påståenden om finlandssvenskar" behandlades i Suomen Kuvalehti nr 34. Hbl:s Sylvia Bjon har gjort en egen version där vi studerar samma påståenden.

Svenskan behöver stöd

Går det inflation i grupper och höjdare som nu vill dra en lans för landets traditionella tvåspråkighet? Den frågar ställer Niclas Erlin i Västra Nylands ledare (29.8.) Han svarar själv att utmaningen är så stor att allas insats behövs, och mycket därtill.

Vår väg? Vilken väg?

Demografin är inte på vår sida. Den största kontingenten svenskspråkiga finländare återfinns i åldrarna 55-60. Den minsta i åldrarna 0-5.

Våra klimatskeptiker

Jag har länge förundrat mig över den starka misstro mot vetenskapens rön om klimathotet som satt sin prägel på Hbl:s insändarsidor. Man ser att skribenterna, själva inte experter på området, lagt ned en avsevärd energi på att sätta sig in i problematiken för att kunna utmana vetenskapsmännen.

Avundsjukan som driver på svenskans marginalisering

I Vasabladets ledare (10.8.) ondgör sig Kennth Myntti över att fennomanen Erkki Pihkala i sin artikel i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia oemotsagd får påstå att det finns regionala, historiska och ekonomiskt-politiska skäl till att svenskspråkiga är rikare än finskspråkiga.

Vähemmistönkin on kyettävä uudistumaan

En förutsättning för ett tvåspråkigt Finland i framtiden är att samhället och finlandssvenskarna utvecklas i takt med tiden skriver Björn Sundell i det sista inlägget i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia 10/10.

Suomenruotsalaisten vauraus ei ole sattumaa

Emeritusprofessorn Erkki Pihkala hävdar i Helsingin Sanomats artikelserie Me puhumme ruotsia 9/10 att finlandssvenskarnas välstånd inte är ett sammanträffande.

Suomenruotsin murteet elävät yhä vahvoina

Nina Martola, direktör vid forskningscentralen för de inhemska språken, skriver i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia / 7 om de finlandssvenska dialekterna.

Suomenruotsalaiset tuntevat olonsa uhatuksi

Allt fler finlandssvenskar förhåller sig pessimistiskt till svenskans ställning i samhället, skriver Kjell Herberts i Helsingin Sanomats serie Me Puhumme ruotsia/4 (17.7.):

Kieliriita yltyi pahimmillaan rotuhygieniaksi

I Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia har det tredje inlägget skrivits av Sampo Terho, Suomalaisuuden Liittos orförande (13.7..