Miksi pakkoruotsia, Stefan Wallin?

City lehden Ari Peltonen on haastatellut Rkp:n puheenjohtajaa Stefan Wallinia (3/2011)

Sista striden för svenskan i Finland

3 feb 2011 | Karin Sörbring
I tidningen Expressen har Karin Sörbring uppmärksammat språkdebtten i Finland (2.2.)

Utredningar på löpande band

Osympatiska och direkt kränkande omdömen om människor som talar ett annat språk kan riva upp djupare sår än vad som utåt syns, och även avsiktligt eller oavsiktligt göda aversioner, skriver Mats Ekman i Syd-Österbottens ledare (18.1.)

Irriterande, och sedan?

Den mest oroväckande slutsatsen är att Finland har en polariserad samhällsdebatt riktad mot en bestämd folkgrupp och som tillförs näring av hatinlägg med snabb och stor spridning, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare (14.1.)

Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan?

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää - Jumiudutaanko ikiaikaiseen kiistaan? Näin otsikoidaan verkkouutisissa STT:n juttu Pasi Saukkosen tutkimuksesta Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää.

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää?

Keskustelu ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista Suomessa jakautuu nykyisen kielipoliittisen tilanteen puolustajiin ja sen arvostelijoihin. Nämä ryhmät puhuvat merkittävissä määrin toistensa ohi. Tieto ja keskinäinen ymmärrys eri osapuolten tilanteesta ja näkemyksistä on varsin heikolla tasolla, toteaa...

Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)

Docent Pasi Saukkonen fick i uppdrag av Magma att analysera debatten kring svenskan och finlandssvenskarna.

Inte så dystert - i alla fall?

Det är lättare att vara finlandssvensk i Jakobstad än i Helsingfors, skriver Henrik Othman i ledaren i Österbottens Tidning (12.1.)

Den nya verkligheten

Tvåspråkigheten har aldrig haft en folklig förankring, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 29.12.

Den mysgubben gick inte?

Språkdebatten når emotionella höjer också i den interna finlandssvenska debatten, noterar Torbjörn Kevin i ÅU:s ledrae (15.12.)

Realist eller mysgubbe?

John-Erik Jansén skriver i Västra Nylands ledare (15.12.) om Sfp ordförande Stefan Wallins irritation över ansvarslösa mysgubbar som vill slopa den obligatoriska svenskan i finska skolor:

Delad vårdnad om tvåspråkigheten

Svenskan i Finland är inte bara de svenskspråkigas ansvar, skriver chefredaktör Nina Fellman i Nya Åland (8.12.)