Swedish tongue, Finnish heart

Swedish-speaking Finns make up a small minority of Finland's population, yet their influence on the country has been great. Their identity has often been the cause of confusion, and at times a little prejudice. Helsinki Times talks to Kjell Herberts, a sociologist and expert on the topic.

Svenska frågor på undantag?

Sett ur ett finlandssvenskt perspektiv klarade sig Eva Biaudet med den äran i presidentvalets första omgång.

Svår konst göra upp med det förflutna

Svenskfinland har tre smärtpunkter, som återkommer i diskussionerna på tidningarnas insändarspalter, på facebook och vid kaffebordet. Det är historieuppfattningen om det svenska i Finland, okunskapen om finlandssvenskarna i dag och mötet i vardagen mellan språkgrupperna.

Förnuft och känsla

De svenskspråkiga säger sig prioritera frågor om svenskans ställning, men ser ut att välja en president som profilerar sig i andra frågor, skriver Marit af Björkesten i Hbl:s ledare (17.1.)

Åland och Finland i otakt

Åland är inte Finland, men Åland är inte heller Svenskfinland. Det visar presidentkampen med bara dagar kvar, skriver chefredaktör Niklas Lampi i Ålandstidningens ledare (17.1.)

Meet Ahmed: A Swedish-speaking Finnish Somali

Yle(8.12.) presenterar Ahmed Hassan, 27-år och nyvald ordförande för SU i Helsingfors.

En finsk tagg i svenska

Göran Skytte, som skriver op-ed kolumner (opposite the editorial) i Svenska Dagbladet har gästat Finland på talarturné och än en gång fascinerats över det bortglömda svenska i detta land.

Två enspråkiga områden plus ett tvåspråkigt?

I Vasabladet erinrar Viveca Dahl (27.11.) om förslaget om att Svenskfinland skulle bestå av två ensprpåkiga regioner och en tvåspråkig region.

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Språket på agendan i metropolen

I huvudstadsregionen bor 65 000–81 000 svenskspråkiga – antalet beror på vilka kommuner som räknas med. Den svenskspråkiga befolkningens åldersstruktur avviker från hela befolkningens. Särlösningar behövs för de äldres, för barnens och för de sjukas skull. Service på svenska kan lättare ordnas om befolkningsunderlaget...

När ketchupflaskan överraskade

Ledarskribenten Jan-Erik Andelin i Östra Nyland och Borgåbladet 8.11. (www.ostnyland.fi) skriver att Sfp i frågan om tvåspråkiga måste välja mellan nykonservativ traditionalism och liberalism. "Helsingin Sanomat överraskade väldigt många med enkäten som visade att så många finskspråkiga föräldrar...

Nya Svenskfinland i stöpsleven

I en Vbl-analys kommenterar Kenneth Myntti Krister Ståhlbergs förslag till tre svenska kommuner. "I dag har vi 49 svensk- och tvåspråkiga kommuner, varav 31 fortfarande har svensk majoritet. Hur ser d stilade kommunreform som regeringen har initierat? Buden är många, men professorn och statsvetaren...