Den dolda rasismen får ett ansikte

Fram till nu har det varit politiskt korrekt att hålla inne med främlingsfientliga tankar. Och stilla tigande följa debatten om behovet av ett mera mångkulturellt samhälle som initierats av en del progressiva politiker. När enskilda människors öden stått på spel och utlänningsmyndigheterna visat asylsökande...

Farligt bli en bortglömd minoritet

9 feb 2009 | Per-Erik Lönnfors
Per-Erik Lönnfors, fd vd och chefredaktör för FNB är veckans gästskribent. "Ju mer de finskspråkiga vet om de svenskspråkiga desto positivare är deras attityder", skriver han i sin bloggkommenterar till Taloustutkimus attitydundersökning om svenskans ställning.

Nationalspråken i samhällskontraktet

Professorn i offentlig rätt vid ÅA, Markku Suksi skriver i Vasabladet 1.2 att de två ben på vilka språkskyddet vilar har rubbats så, att det ena benet (territorialprincipen) håller på att sågas av

Vad är ett märkesår?

Det har gått 200 år sedan Sverige förlorade Finland till Ryssland, och finska kriget är ett av de blodigaste krig som någonsin har utkämpats på nordisk mark. I slutet av februari år 1808 gick ryska trupper över gränsen i de sydöstra delarna av Finland. De kom utan krigsförklaring, med en väldig armé.

Jubileum för vad?

Ingen med ett minimum av historiskt intresse lär ha undgått att det för närvarande väller en våg av krigiska jubileer över Sverige och Finland. Det har gått två sekler sedan det gemensamma riket sprängdes. För två sekler sedan växlade nordisk historia in på ett nytt spår.

Farväl till tvångssvenskan

Attityden till svenskan har försämrats, språket är helt enkelt inte ”inne” bland finskspråkiga unga. Närmare 30 procent väljer bort svenskan i studentskrivningarna som en följd av att det blivit ett frivilligt att skriva ämnet. Det i sin tur har lett till att studentexamensnämnden i svenska fått sänka...

Svenskan tappar mark i Finland

HELSINGFORS/KERVO. Språkdebatten blir allt råare i Finland och de stora partiernas ledare ställer inte upp för svenskan. I stället fattar politikerna beslut som underminerar landets tvåspråkighet. Och i skolorna sjunker resultaten - många studenter kan bara turistsvenska när de kommer till universitetet.

Svenskheten i medvind, trots allt

Magmas undersökning visar att svenskan i Finland uppskattas. Alltså kan svenska särlösningar och en ökad exponering av det svenska ytterligare öka majoritetens intresse för svenskheten.

Magma Charta ger svenskt hopp

Nästan vad man än frågar är det bara en femtedel av finnarna som är avogt inställda till svenskan i Finland.