Kyrkans strukturer bör vara kyrkans

Kyrkan kan kort sagt utan att pruta på principen gå in för att frikoppla församlingsgränserna från kommungränserna, skriver Stig Kankkonen i Kyrkpressens ledare (15.4.)

Rätt att bryta med värdsliga strukturer

Det finns ingen lagbundenhet i att församlingar måste slås samman bara för att kommuner gör det, skriver Henrik Stenbäck i Vasabladets ledare (13.4.), som kommenterar Bengt Klemets Magma utredning om kommunreformens konsekvenser för församlingarna:

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna (Magma-studie 2/2010)

Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna. Docent Bengt Klemets har på uppdrag av tankesmedjan Magma granskat församlingsidentiteten och kyrkliga samfälligheter.

Åbo kör ned svenskan

Förändrade språkkrav i Åbo kommer att leda till att svenskans ställning som förvaltnings- och arbetsspråk försvagas, skriver Sonja Hellman i ÅU:s ledare (3.3.)

Att lura bönder

För en tid sedan fördes en kort diskussion om huruvida det är möjligt att införa två arbetsspråk sida vid sida i en kommun. Förslaget hade vuxit fram ur tankarna att slå samman Vasa stad med de omkringliggande landskommunerna. Arbetsspråket i Vasa är finska och i nästan alla övriga kommuner svenska....

Frontalkrock och dubbelkrock

Vad har kommunminister Mari Kiviniemi och president Tarja Halonen gemensamt? Jo, åtminstone det att de i sin strävan att driva vissa intressen har hamnat på kollisionskurs med självaste Grundlagen, skriver Björn Månsson i en gästkolumn för Magma.

Kiviniemi: Ingen gemensam förvaltning för de svenskspråkiga

Enligt kommun- och förvaltningsministern Mari Kiviniemi ska finlandssvenskarna i regionen inte isolera sig från de finskspråkiga.

Svenskans ställning i metropolen

Debatten har länge gått het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. För att föra in språkdimensionen i diskussionen lät Magma genomföra en utredning av svenskans ställning i metropolen som beaktar olika kommunkombinationer.

Ruotsinkielisten kasvava huoli oikeuksistaan on aiheellinen

Helsingin Sanomat träder i en ledare (25 okt) till svenskans försvar och konstaterar att finlandssvenskarnas oro över svenskans framtid är befogad.

Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja...

Karleby hör inte till norra Finland

Björn Månsson skriver i Hbls ledare 17.6.2009 att "fallet med Karlebys orientering norrut eller söderut prövar språkklimatet i landet - och grundlagens tyngd."

Ålder är plus – ibland

Åbo Underrättelser kommenterar (4.3.)valet av Magmas utredningsansvarige och Hangö stadsdirektör