Ny Magmarapport spelar hasard med svenskan

Varför försöker en finlandssvensk tankesmedja med våld tvinga in finlandssvenskarna i minoritetsstrukturer? DEn frågan ställer Kenneth Myntti i Vasabldet (3.9.) med anledning av Linnea Henrikssons Magma utredning Enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar?

Survival of the fittest

Vem har inte hört detta - kommuner skall bildas utgående från pendlingsområden med en stad i kärnan, samkommuner skall bort (de som är så odemokratiska) och små enheter har inte framtiden råd med? Också det nya regeringsprogrammet genomsyras av denna nydarwinism. Vägen till fullkomlighet. Att verkligheten...

Några tankar kring finska som minoritetsspråk i Sverige

27 jun 2011 | Marjaana Lehmonen-Nilsson
Gästskribent är Marjaana Lehmonen-Nilsson, som till vardags jobbar som projektledare i Haninge kommun i Sverige.

Det oetiska är politiskt olämpligt

Av förekommen anledning drar jag mig till minnes en av höjdpunkterna i mitt yrkesliv. Den gången handlade det inte om att i skriftlig form publicera sig i en stor finlandssvensk dagstidning. Jag var i stället omåttligt stolt över att av justitiekansler Paavo Nikula ha blivit inbjuden att delta i ett...

Dyrare i drift än grannstäderna

Helsingfors har ingen annan möjlighet än att effektivera och banta sin organisation. Snart kommer privatiseringsdebatten att gå het, förutspår Mikael Kosk i en ledare i Hufvudstadsbladet (19.10.)och kommenterar stadsdirektör Jussi Pajunens framträdande på Magmas lunchseminarium.

Andra men inte vi

Efterspelet efter Karlebybeslutet har fått alltmer besynnerliga drag. Om man skall tro statsministern rätt skall det vara fritt fram för staten att lägga om sin förvaltning utan att se till regionernas egenskaper.

Envis, envisare, Centern

Centerministern Mauri Pekkarinen har böjt sig för justitiekansler och är beredd att låta Karleby samarbeta söderut.Men han har inte accepterat att han tvingades böja sig, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare (9.9.)

Wallin svarar Kiviniemi

SFP:s ordförande Stefan Wallin svarar på statsminister Mari Kiviniemis (c) uttalanden om svenska språket, i ett brev till Hbl:s redaktion avsänt från Rom 9.9.

Wideroos: Pohjanmaan alueratkaisussa ei syytä kieliriitaan

Finska Yle sammnfattar diskussionen kring beslutet att Karleby skall tillhöra Vasa förvaltningsområde.

Kielilaki ratkaisi

Språklagen avgjorde till vilket förvaltningsområde Karleby skall höra, skriver Savon Sanomat i sin ledare 9.9.

Kuntauudistukset uhkaavat kaksikielisyyttä

De svenska kommunerna har sin egen prägel och ger ett ansikte åt ett Finland med två språk, skriver kommundirektör Ruruik Ahlberg i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia/6 (28.7)

Varför ingen SSSR-process?

En virrpanna, var det väl många som tänkte när Gunnar Wetterberg ifjol höstas lade fram förslaget att bilda en gemensam federation av de fem nordiska länderna. Fyra statsministrar och en vice lade tummen ned för förslaget bara några timmar efter publiceringen. Efter det fanns det inte mera så mycket...