Ingen time out för kommunreformen

Kommunreformståget ångar på med en hastighet som i vinterfinland får VR att avundssjukt snegla på tidtabellerna.Och något stopp, eller time out kommer inte på fråga. Det klara beskedet gav riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, som är ordförande för regeringens uppföljningsgrupp i ärendet, vid Magmas...

Symbolik och praktik

Andra omgången i presidentvalet är intressant, visst, men utgången kan trots det inte få en mer än närmast symbolisk betydelse. Annat vore det om Niinistö skulle stå emot EU-kritiska Väyrynen. Nu är Väyrynen utspelad. Därmed har inte bara EU utan också kommunreformen mer eller mindre förfallit som ämne...

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Språket på agendan i metropolen

I huvudstadsregionen bor 65 000–81 000 svenskspråkiga – antalet beror på vilka kommuner som räknas med. Den svenskspråkiga befolkningens åldersstruktur avviker från hela befolkningens. Särlösningar behövs för de äldres, för barnens och för de sjukas skull. Service på svenska kan lättare ordnas om befolkningsunderlaget...

Tidsbristen är översättarens gissel

Magmarapporten "Det går hårt" kritiserade i somras kvaliteten på översatta myndighetstexter. Från en översättares synpunkt känns kritiken delvis orättvis. "Översättningsprocessen inleds ibland innan originalet på finska är färdigt och tiden som står till buds för översättningsuppdrag blir allt kortare....

Tidsmaskinen

Det börjar sakta mak gå upp vad regeringen är ute efter med sin kommunreform. Kommunerna skall bli så stora att det inte mera behövs sjukvårdsdistrikt eller landskapsförbund, inte i alla fall så som vi känner dem idag.Samtidigt för man över makten till städer från landsbygden.

Nya Svenskfinland i stöpsleven

I en Vbl-analys kommenterar Kenneth Myntti Krister Ståhlbergs förslag till tre svenska kommuner. "I dag har vi 49 svensk- och tvåspråkiga kommuner, varav 31 fortfarande har svensk majoritet. Hur ser d stilade kommunreform som regeringen har initierat? Buden är många, men professorn och statsvetaren...

Tvångströja i stiftsmodell?

Kyrkpressen (20.10.) har intervjuat biskop Björn Vikström om statens planer på storkommuner. Något som inte tilltalar den ev.luth kyrkans ledning. Inom kyrkan har man skissat fram ett par alternativ med antingen stiftet eller prosteriet som administrativ enhet.

Lärdomar från de stora kommunreformerna i Sverige

Professor Jan Sundberg medverkar i boken, Kommunala folkhemmet – Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering som i höst utkommer i Sverige. I nedanstående featureartikel för Magma redogör han för de lärdomar vi Finland borde dra av kommunreformerna i Sverige. Efter en genomgång av kommunreformerna i Sverige...

Ståhlbergska teser rör om

Krister Ståhlberg vill uppfatta politiska realiteter till den grad att det blir en onödig bugning för makten, skriver Henrik Stenbäck i Vasabladets ledare (15.10) med anledning av dennes förslag om tre svenska kommuner i landet.

Gnäll inte, satsa på närdemokrati

Centern rasar över regeringens planer på en ny centralstyrd kommunreform. Det kan man förstå. I ett större perspektiv är den förmenta ilskan inte särskilt berättigad, men kommunministerns presentation för en vecka sedan var ett alltför saftigt köttben för att den politiska oppositionen skulle kunna motstå...

Bästa kommunen Södra Svenskfinland?

Vi finlandssvenskar är delade i fråga om framtiden, konstaterar Jan-Erik Andelin i ledaren (5.9.) i Östra-Nyland och Borgåbladet som på nätet heter www.ostnyland.fi.