Finland behöver en språkstrategi

Johanna Westman i ett ledarstick i Hbl 18.2

Allt fler studerande kan allt sämre svenska

”Vi har fått sänka nivån för godkänt. Många har inte mer kunskaper än turistnivån. Då blir det svårt att klara högskolestudier där man behöver svenskan.”

Korsnäs! Korsnäs?

Jag växte upp i tron att det var en lottovinst att födas i Finland. Det lärde jag mig i skolan, och en hel del av det man lär sig i skolan måste man kämpa hårt för att få ur systemet när man väl blir vuxen.

Allt fler väljer bort svenskan

Länsi-Savo oroar sig över att finländarnas språkkunskap minskar

Jag, Jörn Donner och finlandssvenskheten

J P Roos, professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet, polemiserar med Jörn Donner i sin webbkrönika i grannland. Se: http://www.hanaholmen.fi/svenska/

Nationalspråken i samhällskontraktet

Professorn i offentlig rätt vid ÅA, Markku Suksi skriver i Vasabladet 1.2 att de två ben på vilka språkskyddet vilar har rubbats så, att det ena benet (territorialprincipen) håller på att sågas av

Språkidentitet

30 jan 2009 | Olav Melin
Hannah Arendt brukade betona att det tyska språket var hennes enda egentliga hemvist, hennes enda fosterland. Arendt var född i Köningsberg, Ost-Preussen, levde sitt tidiga vuxenliv i Weimarrepublikens Berlin, bodde därefter åren 1933-41 som flykting i Paris, flydde därifrån vidare till New York, var...

Farväl till tvångssvenskan

Attityden till svenskan har försämrats, språket är helt enkelt inte ”inne” bland finskspråkiga unga. Närmare 30 procent väljer bort svenskan i studentskrivningarna som en följd av att det blivit ett frivilligt att skriva ämnet. Det i sin tur har lett till att studentexamensnämnden i svenska fått sänka...

Svenskan tappar mark i Finland

HELSINGFORS/KERVO. Språkdebatten blir allt råare i Finland och de stora partiernas ledare ställer inte upp för svenskan. I stället fattar politikerna beslut som underminerar landets tvåspråkighet. Och i skolorna sjunker resultaten - många studenter kan bara turistsvenska när de kommer till universitetet.

Svenskheten i medvind, trots allt

Magmas undersökning visar att svenskan i Finland uppskattas. Alltså kan svenska särlösningar och en ökad exponering av det svenska ytterligare öka majoritetens intresse för svenskheten.

Magma Charta ger svenskt hopp

Nästan vad man än frågar är det bara en femtedel av finnarna som är avogt inställda till svenskan i Finland.