Allt fler väljer bort svenskan

Länsi-Savo oroar sig över att finländarnas språkkunskap minskar

Jag, Jörn Donner och finlandssvenskheten

J P Roos, professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet, polemiserar med Jörn Donner i sin webbkrönika i grannland. Se: http://www.hanaholmen.fi/svenska/

Nationalspråken i samhällskontraktet

Professorn i offentlig rätt vid ÅA, Markku Suksi skriver i Vasabladet 1.2 att de två ben på vilka språkskyddet vilar har rubbats så, att det ena benet (territorialprincipen) håller på att sågas av

Språkidentitet

30 jan 2009 | Olav Melin
Hannah Arendt brukade betona att det tyska språket var hennes enda egentliga hemvist, hennes enda fosterland. Arendt var född i Köningsberg, Ost-Preussen, levde sitt tidiga vuxenliv i Weimarrepublikens Berlin, bodde därefter åren 1933-41 som flykting i Paris, flydde därifrån vidare till New York, var...

Farväl till tvångssvenskan

Attityden till svenskan har försämrats, språket är helt enkelt inte ”inne” bland finskspråkiga unga. Närmare 30 procent väljer bort svenskan i studentskrivningarna som en följd av att det blivit ett frivilligt att skriva ämnet. Det i sin tur har lett till att studentexamensnämnden i svenska fått sänka...

Svenskan tappar mark i Finland

HELSINGFORS/KERVO. Språkdebatten blir allt råare i Finland och de stora partiernas ledare ställer inte upp för svenskan. I stället fattar politikerna beslut som underminerar landets tvåspråkighet. Och i skolorna sjunker resultaten - många studenter kan bara turistsvenska när de kommer till universitetet.

Svenskheten i medvind, trots allt

Magmas undersökning visar att svenskan i Finland uppskattas. Alltså kan svenska särlösningar och en ökad exponering av det svenska ytterligare öka majoritetens intresse för svenskheten.

Magma Charta ger svenskt hopp

Nästan vad man än frågar är det bara en femtedel av finnarna som är avogt inställda till svenskan i Finland.

Inte fullt så illa i alla fall – eller?

Opinionsundersökning ger hopp. Språkklimatet ser ut att ha blivit mildare sedan mitten av 1990-talet. En färsk opinionsundersökning ger hoppfulla signaler, men också oroväckande tendenser.

Nordens kompletta och samhällsbärande språk

I ungefär tio års tid har nordiska språkforskare, ofta med en bakgrund i språkvården, ägnat tid och krafter åt språkpolitik. Det första kompletta språkpolitiska handlingsprogram som kom ut var det grönländska (2002). Som bäst skrivs ett handlingsprogram för finskan i Finland. Svenskarna, danskarna, finlandssvenskarna,...