I vågskålarna: kvalitet och kvantitet

Historisk och spännande är det webbsamarbete som de forna konkurrenterna Borgåbladet och Östra Nyland nu har startat.Den gemensamma nättidningen heter östsajten och den som loggar in via antagligen on.fi, bbl.fi eller ostnyland.fi. kommer in på sajten.

Magmaoro över svenska som mediespråk

Tankesmedjan Magma oroar sig för att svenskans betydelse som mediespråk minskar, noterar Yles svenska nyhetssida med anledning av Magmas seminarium om medier för minoriteter i Europa (23.6.).

Efterlyses: Storsatsning på svenskt medieutbud

Ett livskraftigt språk baserar sig på flera hörnstenar. Hemmet ger barnet de första orden, skolan bygger upp en begreppsapparat som bär ut i vuxenlivet och medierna hjälper människan att följa med sin tid på sitt eget modersmål. Många nationella minoriteter saknar någon av hörnstenarna, och för dem blir...

Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning...

Europa är en mosaik av utmanande minoriteter

På hösten 2008 beställde tankesmedjan Magma en minoritetsutredning av professor Sten Berglund och politices doktor Kjetil Duvold. Vi ville att texten skulle anlägga ett jämförande perspektiv på olika minoriteter i Europa, och vi ville också att texten skulle beakta den svenskspråkiga minoriteten i Finland....

Nationella minoriteter som utmaning

3 jun 2010 | Magma
Utdrag ur Europeisk mosaik ur kapitlet om nationella minoriteter som utmaning.

Svenskan på internet

7 maj 2010 | Laszlo Vincze
På internet utmanas minoritetsspråket av både majoritetsspråket och engelskan. Särskilt utsatt är svenskan i Nyland sett i ett internationellt perspektiv. Televisionen spelar här en avgörande roll.

Varför blir vi inte fler?

Svenskan i Finland är ett av få större minoritetsspråk i Europa som förlorar terräng. Sedan 1970 har finlandssvenskarnas antal minskat med drygt 13.000 personer. Siffrorna talar sitt tydliga språk. År 1940 var antalet svenskspråkiga 354.000, år 2002 var siffran nere i 290.000. År 1880 utgjorde svenskarna...

Hur kan Europeiska unionen stöda minoritetsspråken?

De språkliga minoriteterna har stora förväntningar på Europeiska unionen. Som medlem av språkkommissionär Leonard Orbans kabinett har jag under de senaste tre åren haft möjlighet att sammanträffa med representanter för olika språkminoriteter inom EU och ta del av deras problem och målsättningar. Nästan...

Vision 2030 (Magma-studie 1/2010)

Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot 2030?

Finlandssvenskarna hamnade ute i kylan

Finlandssvenskarna är oroliga. Det har de varit i hundra år, kan man föralldel svara på ett sådant påstående. Oro är ju ett begripligt sinnestillstånd hos en krympande minoritet. Men det senaste året har den offentligt uttalade oron för den egna ställningen ökat bland de 5,5 procent av befolkningen som...

Hur blåsa liv i ett döende språk?

Irland presenterade i slutet av 2009 utkastet till en officiell språkstrategi med målet att stärka den iriska språkminoritetens ställning. Irlands språkvision för år 2030 ska vända den negativa trenden.