Monikielisyys: Baabelin tornin juurella?

Kertomus Baabelin eli Babylonin tornista on raamatullinen myytti kielten ja kulttuurien synnystä ja siitä aiheutuneesta sekasorrosta. Tarinan mukaan ihmiset halusivat rakentaa tornin aina taivaaseen saakka, josta Jumala vihastui ja rangaistukseksi sekoitti ihmisten kielet ja hajaannutti heidät ympäri...

Ruotsalaisministeri huolissaan Suomen kielikeskustelusta

Yle:n Tukholman kirjeenvaihtaja Tom Kankkonen raportoi Yle uutisisssa (7.3.)Ruotsin maahanmuuttoministerin huolesta Suomen kielikeskustelusta.

Urfolkens rättigheter

Söndagen den 6. februari firades samernas nationaldag. Dagen till ära sände YLE programmet "Suomi tuli Saamenmaahan", som sändes i TV1 och följande dag fick vi läsa om Wimme Saari i Hbl. Men hur står det egentligen till med samernas rättigheter i dag?

Utredningar på löpande band

Osympatiska och direkt kränkande omdömen om människor som talar ett annat språk kan riva upp djupare sår än vad som utåt syns, och även avsiktligt eller oavsiktligt göda aversioner, skriver Mats Ekman i Syd-Österbottens ledare (18.1.)

Framgångssagan i Wales hotad?

10 dec 2010 | Lia Markelin
Wales har länge varit något av en förebild för många språkliga minoriteter i världen. Återupplivningen av det kymriska språket har ansetts vara en framgångshistoria, och ett av världens kanske mest framstående minoritetsspråksmedium har funnits i Wales, i form av den kymriska TV-kanalen S4C. I dag befinner...

Min passion för minoriteter

Jag talade med en av mina vänner, en hängiven ortodox, och kom på att fundera varför så många finska homosexuella har anslutit sig i ortodoxa kyrkan. Den är ju inte är världens modernaste i sexuella eller könspolitiska frågor.

In Multilingual Switzerland, One Tongue Struggles

John Tagliabue från The New York Times (29.9.) har i Schweiz funnit ett språk gömt bland bergen som talas av 60 000 människor. Han lär sig bl.a. att relationen till ett språk sitter i hjärtat och inte i färdigheten att tala det:

Europas lyckligaste minoritet

Det är allmänt känt att Belgien är splittrat i två språkgrupper, valloner och flamländare, som grälar så intensivt att landet ofta saknar en funktionsduglig regering. Att Belgien dessutom har en tredje och mindre grälsjuk språkgrupp omtalas sällan. Men faktum är att de tyskspråkiga i östra Belgien har...

Romerna mitt ibland oss

Senaste vecka inledde Frankrike verkställandet av utvisningen av oönskade romer. Deporteringspolitiken fick sin början i juli när president Nicholas Sarkozy beordrade att 300 romska läger ska rivas på grund av ordningsproblem.

Samernas sak är vår?

Det var glädjande att i Hbl (27.8.2010) se ett reportage om samisk ungdom. Det är inte ofta vi presenteras med något från den samiska världen i våra svensk- och finskspråkiga medier. Vi fick bl.a. läsa om ungdomarna Lauras och Ailus syn på samernas situation, om problemen med erkännandet av samernas...

Monet vähemmistökielet elävät nousukautta

Av de stora minoritetesspråken i Europa är svenskan i Finland ett av de få som går bakåt i förhållande till landets majoritetsspråk, skriver Johan Häggman i Helsingin Sanomas serie Me puhumme ruotsia/5

Nyttiga medieteser

Betydelsen av en mångsidig, medieproduktion - tidningar, TV, radio och webben i dess olika former är stor för en minoritet, noterar Västra Nyland i en ledarkommentar till Magmas medierapport (11.7.)