Venäjänkieliset Suomessa – kasvava vähemmistö

Venäjänkieliset ovat Suomen suuri ja nopein kasvava maahanmuuttajaryhmä. Venäjänkielisiä Suomessa on jo yli 55 000 ja heidän osuutensa kaikista vieraskielisistä on 24 prosenttia. Venäjänkielisten asukkaiden määrä Suomessa koostuu Venäjän- ja muun maan kansalaisista, sekä myös venäjänkielisistä, joilla...

Modersmålets sång

Den internationella modersmålsdagen den 21.2 noterades knappast hos oss, vi firar ju i stället Gustav II Adolfs död vid Lützen. Men i Turkiet uppmärksammade åtminstone samhällsvetaren Mümtazer Türköne den i en kolumn i engelskspråkiga Today's Zaman och debatten som följde visade hur känslig språkfrågan...

Swedish tongue, Finnish heart

Swedish-speaking Finns make up a small minority of Finland's population, yet their influence on the country has been great. Their identity has often been the cause of confusion, and at times a little prejudice. Helsinki Times talks to Kjell Herberts, a sociologist and expert on the topic.

Johan Turi – inblick i en annan värld

Det påtalas ofta hur våra förutfattade meningar och rädslor inför det främmande baserar sig på okunskap. Det är lätt hänt att man har fördomar mot främmande kulturer eller religioner utan att egentligen ha stiftat bekantskap med dem.

Saamelaiset Suomessa

1 feb 2012 | Anne-Maria Magga
Kuva tuntureilla jutaavasta poropaimentolaiskansasta vastaa huonosti todellisuutta kun puhutaan saamelaisista nykypäivän Suomessa. Aikana, jolloin identiteeteistä on tullut liikkuvia ja kerrostuneita, kieli, elinkeino tai sukulaisuus eivät enää yksistään määrittele kuka on saamelainen. Elämää ja identiteettiä...

Minoriteter i gränslandet

Gränslandet mellan Danmark och Tyskland är en mångsidig och historiskt intressant region. Under sin studieresa under hösten bekantade sig Magma med den tyska minoriteten i Danmark, den danska minoriteten i Tyskland samt nordfriserna, som alla bor i området.

Den goda viljan inte nog

Om alla bara sköter sin butik blir vården på svenska inte bättre. Marit af Björkesten kommenterar i Hbl:s ledare (3.12.) Johanna Westmans utredning Språket på agendan i metropolen:

Grattis till 10-åringen

I år fyller Minoritetsombudsmannens byrå 10 år. Byrån grundades år 2001 för att främja minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter i samhället. I praktiken bl.a. uttalar sig byrån om processer och attityder som berör minoriteters ställning, fungerar som nationell rapportör om människohandel...

Kurder och finlandssvenskar

För sex år sedan intervjuade jag statsvetarprofessorn Metin Heper från Ankara. Han hade kommit till Finland på inbjudan av sin helsingforsiska kollega Göran von Bonsdorff, som ville kartlägga möjligheterna för en finländsk insats för att minska spänningarna i olika konfliktområden.

Kraven på svensk service ekar tomt

Nu i september visar Svenska YLE Matts Dumells dokumentär Kustfolket om svenskans framtid i Finland. Den består av tre delar. Proppen i Ankdammen, Den svarta Svanen och Simma med Krokodiler.Dokumentären har understötts av Konstsamfundet och är en av årets större satsningar på film.

Finska som minoritetsspråk i Sverige en död bokstav?

Statusen som minoritetsspråks skulle hjälpa sverigefinnarna att få service på sitt modersmål. Hur blev det?

Meissä asuu sisäinen hakkarainen

Ilkka-lehden pääkirjoitustoimittaja Maiju Lemettinen kirjoittaa kolumnissaan sisäisetä hakkaraisesta (26.5.)