Engelskan tar över - på vinst och på förlust för svenskan

Språkförsvaret i Sverige kom nyligen ut med en bok om användandet av engelska i reklam och marknadsföring, Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring (2013). Olika författare analyserar engelskans roll i några länder där engelska inte är officiellt språk eller huvudspråk. Språkförsvaret...

Vanans makt

Våra liv är summan av våra vanor, skrev William James år 1892, och för att trotsa vanans makt tillbringade de påföljande decennierna med att utsätta sig för utmaningar och vedermödor av olika slag. William James blev aldrig lika känd som sin bror, den berömde författaren Henry James, men som äventyrare...

Företag i Finland struntar i svenskan

23 dec 2010 | Jonas Holmqvist
Det är märkligt att företag som är flerspråkiga i flerspråkiga länder som Schweiz, Belgien och Kanada nästan helt ignorerar svenskspråkiga kunder i Finland. Sådana företag är exempelvis Apple, Coca-Cola, IKEA, McDonald's och Nokia, skriver Jonas Holmqvist, forskare i marknadsföring vid Hanken. Han doktorerade...

Magma ger mera

En bra hemsida är stadd i ständig utveckling. Magmas hemsida är inget undantag. En uppdatering, version 4, sker nu till sommaren. Den förstärker de bitar som är centrala i en tankesmedjas verksamhet. Men den tillför också nya element.
  • 1 (current)