Integrationslärdomar av Sverige - seminarietema

Sverige har den rikaste världens mest generösa arbetskraftsinvandring, sade Andreas Bergström från tankesmedjan Fores i Stockholm vid Magmas integrationsseminarium den 10 mars. 70 procent av utrikesfödda män, 60 procent av utrikesfödda kvinnor har arbete.

Vägen från Auschwitz berör oss alla

Att stuvas in i en boskapsvagn för att gasas ihjäl eller tvingas till omänskligt straffarbete, utan att detta är straff för något man har gjort, utan bara en följd av att man är den man är. Detta om något ifrågasätter hela ens identitet som människa.

Grävande journalistik – när den är som bäst

I boken beskriver Lena Sundström världen efter den 11 september, då inte minst USA misstänkliggjorde alltför många, alltför godtyckligt och alltför löst baserat på utseende, namn, nationalitet och religiös tillhörighet.

Det mångkulturella Finland

Dagens Finland hör till Europas mest mångkulturella samhällen. Granskar man lagstiftningen, institutionerna och (de flesta) partiernas politiska jargong borde invandringen inte utgöra något större samhällsproblem, konstaterar Pasi Saukkonen i sin bok "Erilaisuuksien Suomi". Problemet är att klyftan mellan...

Offret måste inte vara en godhjärtad människa

Hos människor som behandlas illa framträder ofta deras sämsta egenskaper. De kan bli griniga och gnälliga, retsamma, vildsinta. Man kan se det på tunnelbanan när föräldrar hunsar och härjar med sina barn. Barnen vill ge igen för nesan, förödmjukelsen. Det är svårt att inte tycka att det är deras rätt...

Romerna i Finland

De nationella minoriteternas situation och status i ett land är alltid förknippat till historien. Romernas historia i Finland går tillbaka över 500 år i tiden, och i Europa ända till 1300-talet. Ända sedan det första mötet med det feodala klassamhälle som Europa var under medeltiden har romer straffats...

Ofattbara Nordkorea

"In accordance with the nature of its socialist system, the Government of the Republic defends and protects the interests of workers, peasants and intellectuals and all other working people who have become masters of state and society, free from exploitation and oppression." Så presenteras landet på...

The Roma need a truth commission

The Council of Europe's commissioner for human rights, Thomas Hammarberg, writes in the webpaper www.europeanvoice.com (29.3.) about the situation of the Roma people. "Human rights of Roma and Travellers in Europe" was Mr Hammarberg`s last report as commissioner for human rights.

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuheenvuoro

23 jan 2012 | Tarja Halonen
Huoli suvaitsemattomuuden ja suoranaisen vihapuheen lisääntymisestä on suomalaisten enemmistölle yhteinen. Erilaisten kyselyjen tulokset kertovat viime aikoina jyrkentyneistä asenteista maahanmuuttajia kohtaan. Samansuuntainen suhtautuminen muihinkin vähemmistöihin tuntuu yleistyneen. Aikuiset ihmiset...

Grattis till 10-åringen

I år fyller Minoritetsombudsmannens byrå 10 år. Byrån grundades år 2001 för att främja minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter i samhället. I praktiken bl.a. uttalar sig byrån om processer och attityder som berör minoriteters ställning, fungerar som nationell rapportör om människohandel...

Gendercide

Då jag gick i lågstadiet, fick vi som uppgift att göra föredrag om historiska personer. John F Kennedy och Marthin Luther King fascinerade mig. Det harmade mig att jag växte upp i en så tråkig tid, jag skulle gärna ha kämpat för de svartas rättigheter i 1960-talets USA. Jag upplevde att det inte längre...

Sannfinländarnas "antirasism" strider mot FN-konvention

Det är skrämmande att ordförande för det riksdagsutskott som bär ansvar för invandring och polisärenden författar en deklaration som står starkt i konflikt med de internationella avtal Finland har undertecknat, skriver Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (27.5.)