Det nordiska skapar nya möjligheter för migrations- och integrationspolitiken

Det finns en öppenhet bland flera ledamöter i Nordiska rådet att diskutera en gemensam nordisk migrations- och integrationspolitik. Detta skulle enligt tankesmedjan Yggdrasil som på Magmas uppdrag gjort enkäten, göra flyttningar till och inom Norden smidigare och bidrar till att förstärka det sociala...
  • 1 (current)