Alla älskar välfärdsstaten

"Välfärdssamhället är inte vår framtid, utan vårt arv. I dag söker vi andra former av livsmål", skrev den svenske sociologen och framtidsforskaren Lorenz Lyttkens i mitten av 1980-talet. Han var inte den första som förutspådde att nya mål och visioner skulle ersätta välfärdsideologin. Ända sedan 1970-talet...

Folkhemmet ur tiden

29 sep 2010 | Olav S Melin
Har den svenska välfärdsmodellen kommit till vägs ände? Den frågan infinner sig osökt efter att den borgerliga alliansen gått segrande ur höstens riksdagsval. Och i synnerhet efter att socialdemokraterna på två val backat från ett understöd på 45 procent till 30. Samtidigt som främlingsfientliga Sverigedemokraterna...

”Vi er best i verden!”

Finland har utkorats till världens bästa land att leva i. Vi förvånas storligen, yvs hemligen och räknar med att världen stannat upp i begrundan och beundran. Samtidigt skänker vi alla utanför våra gränser en varm tanke av medlidande. Hur illa skall väl inte de ha det om detta som vi lever med och i...

Är skendemokratin verklig?

2 jul 2009 | Olav S. Melin
Efter att på ett personligt plan haft möjligheten att jämföra hälsovården i tre olika EU-länder, Finland, Sverige och Frankrike måste jag motvilligt tillstå att våra nordiska välfärdssamhällen inte till närmelsevis fungerar så väl som det katolskt influerade Frankrike. Jag hade föreställt mig att ett...

Demokrati som moralisk viljeyttring

Våra nordiska välfärdsstater har präglats av visioner om ljus, värme och trygghet för alla. Välfärdsstaten med sina institutionaliserade former för omsorg och delaktighet har varit rationellt uppbyggd och utgått från färdiga lösningar för livets olika situationer. Men i dagens samhälle är dessa visioner...
  • 1 (current)