Europa eller Asien?

Hör Turkiet till Europa eller Asien? Den frågan har ställts många gånger, den senare tiden ofta i samband med Turkiets ansökan om medlemskap i EU.

Makten följer kapitalet

14 jul 2010 | Björn Sundell
Såhär efter finanskrisen är det populärt att sia om västerlandets framtid. Uppgången är alltjämt osäker i Europa och USA är mer skuldsatt än före krisen. Den stora frågan är vem som styr världsekonomin när USA och EU förlorar terräng. Många författare försöker ge ett svar.
  • 1 (current)