En musikhusarkitekt på vandring genom själens sällsamt klingande rum

27 jun 2011 | Mats Liljeroos
Helsingfors är den enda europeiska stad som - med undantag för specialfallet Berlin - i modern tid haft möjlighet att med kulturen och det offentliga livet i fokus bebygga stora och vitala delar av sitt kärncentrum från grunden. Och med vilket resultat, vilka stilpoäng?
  • 1 (current)