Ruotsinkielinen nuorisokysely: Tytöt voivat poikia huonommin

27 sep 2018 |
Ajatushautomo Magman tilaaman ruotsinkielisen nuorisokyselyn mukaan tytöt voivat poikia huonommin. Vertailu kansalliseen Nuorisobarometriin osoittaa myös, että ruotsinkieliset tytöt antavat suomenkielisiä tyttöjä matalampia kouluarvosanoja varsinkin omalle psyykkiselle terveydentilalleen sekä ulkonäölleen. -...

Vapautta pakolla? Kielikokeilu ja liberalismi

30 nov 2017 | Eetu Muilu
Hallitus esittää, että joissain kouluissa tarjottaisiin nykyistä enemmän vieraita kieliä oppilaille valittavaksi. Samalla hallitus esittää, että kyseisten oppilaiden ei tarvitsisi opiskella suomea tai ruotsia, toista kotimaista kieltä. Jos pyrkimys ei olisi vähentää ruotsin opiskelua, hallitus esittäisi...

Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? – Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee demokratian kohtaloa eri näkökulmista.

Saamelaiset, uhattu kansa?

Saamelaisten oikeudet toteutuvat tänä päivänä puutteellisesti, todetaan Ajatushautomo Magman raportissa Suomen saamelaispolitiikasta. Eduskunta on viime vuosina tehnyt monia päätöksiä Saamelaiskäräjien kanssa solmittujen sopimusten ja kansainvälisen lainsäädännön vastaisesti.

Onnistunut kotoutuminen vaatii kaikkien panostuksen

7 sep 2016 | Saara Kuittinen
Pakolaiset ja maahanmuutto ovat mahdollisuus yhteiskunnallemme – mikäli vain annamme maahamme tulijoille mahdollisuuden uuden elämän rakentamiseen.

Maahanmuutto ei aina ole valinta, mutta asenne on

29 aug 2016 | Lara Anastasiou
Jos jo kuusi vuotta sitten on keskustelu siitä, että maahanmuuttopolitiikkaamme on selkeytettävä, miksei kukaan ole tehnyt mitään?

Pakolaiset ja maahanmuutto – Uhka vai Mahdollisuus

16 aug 2016 | Juho Ojares
Eurooppa on kriisissä, ja myös Suomen on kannettava oma moraalinen vastuunsa.

Pohjoismaisen hyvinvoinnin tulevaisuus

20 jun 2016 | Elsa Hokkanen
Tämänhetkistä, pääosin leikkauksiin ja säästöihin perustuvaa politiikkaa perustellaan lähinnä valtionvelan ja sosiaalimenojen kohtuuttomalla kasvulla, vaikka tosiasiassa menot eivät ole kansainvälisesti katsoen edes erityisen suuria.

Meidän kaikkien lapset

Kuitenkin juuri sosiaalinen pääoma voisi olla pienen kansan suuri rikkaus tilanteessa, jossa rahapääomat tuntuvat käyvän niukemmiksi. Luottamus toisiin ihmisiin, yhdessä toimiminen ja ratkaisujen hakeminen tuottavat tuloksia jo ilman rahaakin – minkä lisäksi ne usein muuttuvat myös rahaksi. Se, jolla...

Pakollinen ruotsi – puolesta ja vastaan (Magma-pamflett 3/2015)

15 sep 2015 |
Pakollisesta ruotsinopetuksesta on väitelty toistuvasti aina vuodesta 1968 saakka, josta lähtien kaikkien koululaisten on oletettu opiskelevan ruotsia. Kuitenkin argumentit sen puolesta ja vastaan ovat pysyneet miltei samoina vuodesta toiseen. Tämän pamfletin tavoitteena on tarkastella ennakkoluulottomasti...

Yksi kunta, kaksi kieltä – Kaksikielisten kuntien hallintomalleja

Jan-Erik Enestamin ja Marcus Henricsonin uudessa selvityksessä Yksi kunta, kaksi kieltä – Kaksikielisten kuntien hallintomalleja tutkitaan miten kaksikielisen kunnan tulisi järjestää toimintansa palvellakseen kuntalaisiaan parhaalla tavalla. Tutkijat esittelevät selvityksessä neljä eri hallintomallia...

Yksi kunta, kaksi kieltä (Magma-studie 1/2015)

Seuraavien kymmenen vuoden aikana kehitys kulkee kohti suurempia yksikköja muun muassa kuntaliitosten kautta. Kaksikielisellä seudulla tapahtuvaan kuntaliitokseen osallistuu usein sekä kaksikielisiä että täysin suomenkielisiä kuntia. Syntyvä uusi kunta on silloin aina kaksikielinen. Miten uuden kunnan...