Englanti valtaa sijaa ruotsinkielisen nuorison arjessa

12 dec 2018 | Jenny Stenberg-Sirén
Englanti on ruotsin kielen rinnalla osa suomenruotsalaisen nuorison arkea, mutta suomen käyttö vaihtelee enemmän. Tähän viittaa ajatuspaja Magman teettämä nuorisobarometri, jossa 800 ruotsinkielistä 15–19-vuotiasta vastasi Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn.

Mitä tapahtuu Euroopan vähemmistöpolitiikassa?

Euroopan vähemmistöpolitiikka on otanut takapakkia, toteaa Astrid Thors Magmalle kirjoittamassan pamfletissa Minority Policies in Europe. Reflections on developments between 1990 and 2018.

Hyvää hoitoa – myös ruotsiksi

Ajatuspaja Magman nostaa esille sosiaali- ja terveyspalveluiden laatukysymykset sekä niiden seurannan uudessa raportissaan.

Ruotsinkielinen nuorisokysely: Tytöt voivat poikia huonommin

27 sep 2018 |
Ajatushautomo Magman tilaaman ruotsinkielisen nuorisokyselyn mukaan tytöt voivat poikia huonommin. Vertailu kansalliseen Nuorisobarometriin osoittaa myös, että ruotsinkieliset tytöt antavat suomenkielisiä tyttöjä matalampia kouluarvosanoja varsinkin omalle psyykkiselle terveydentilalleen sekä ulkonäölleen. -...

Vapautta pakolla? Kielikokeilu ja liberalismi

30 nov 2017 | Eetu Muilu
Hallitus esittää, että joissain kouluissa tarjottaisiin nykyistä enemmän vieraita kieliä oppilaille valittavaksi. Samalla hallitus esittää, että kyseisten oppilaiden ei tarvitsisi opiskella suomea tai ruotsia, toista kotimaista kieltä. Jos pyrkimys ei olisi vähentää ruotsin opiskelua, hallitus esittäisi...

Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? – Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee demokratian kohtaloa eri näkökulmista.

Saamelaiset, uhattu kansa?

Saamelaisten oikeudet toteutuvat tänä päivänä puutteellisesti, todetaan Ajatushautomo Magman raportissa Suomen saamelaispolitiikasta. Eduskunta on viime vuosina tehnyt monia päätöksiä Saamelaiskäräjien kanssa solmittujen sopimusten ja kansainvälisen lainsäädännön vastaisesti.

Onnistunut kotoutuminen vaatii kaikkien panostuksen

7 sep 2016 | Saara Kuittinen
Pakolaiset ja maahanmuutto ovat mahdollisuus yhteiskunnallemme – mikäli vain annamme maahamme tulijoille mahdollisuuden uuden elämän rakentamiseen.

Maahanmuutto ei aina ole valinta, mutta asenne on

29 aug 2016 | Lara Anastasiou
Jos jo kuusi vuotta sitten on keskustelu siitä, että maahanmuuttopolitiikkaamme on selkeytettävä, miksei kukaan ole tehnyt mitään?

Pakolaiset ja maahanmuutto – Uhka vai Mahdollisuus

16 aug 2016 | Juho Ojares
Eurooppa on kriisissä, ja myös Suomen on kannettava oma moraalinen vastuunsa.

Pohjoismaisen hyvinvoinnin tulevaisuus

20 jun 2016 | Elsa Hokkanen
Tämänhetkistä, pääosin leikkauksiin ja säästöihin perustuvaa politiikkaa perustellaan lähinnä valtionvelan ja sosiaalimenojen kohtuuttomalla kasvulla, vaikka tosiasiassa menot eivät ole kansainvälisesti katsoen edes erityisen suuria.

Meidän kaikkien lapset

Kuitenkin juuri sosiaalinen pääoma voisi olla pienen kansan suuri rikkaus tilanteessa, jossa rahapääomat tuntuvat käyvän niukemmiksi. Luottamus toisiin ihmisiin, yhdessä toimiminen ja ratkaisujen hakeminen tuottavat tuloksia jo ilman rahaakin – minkä lisäksi ne usein muuttuvat myös rahaksi. Se, jolla...