Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av...

Helsingforsregionen: Vad är problemet? Vad bör göras?

Prof em Henry Bäck gjorde en rapport om Helsingforsregionen som presenterades i februari 2009.

Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.