Den svåra ryska demokratin

En av de nya kolumnisterna på Magmas hemsida är Peter Lodenius. Sin första kolumn skriver han om den ryska demokratin. En närmare presentation av året kolumnister, inklusive Peter, sker inom kort.

George W. Bush och glömskans kreativa dilemma

11 jan 2010 | Dick Harrison
Eftersom jag i min gärning som historiker har uppvisat en förkärlek för studier av massdöd och blodbad – digerdöd, slaveri, korståg, med mera – ådrar jag mig ofta journalisters intresse när en ny befarad katastrof seglar upp vid horisonten.

En rikssvensk barbars bekännelser IV

Andra världskriget är sedan länge förbi, men det går inte att säga att Europa lämnat det bakom sig. Mer än kanske någonting annat har det format de djupaste skikten av vårt sociala medvetande, präglat det fysiska landskap vi lever i samtidigt som det fortsätter att bestämma det mesta av den politiska...

Frontalkrock och dubbelkrock

Vad har kommunminister Mari Kiviniemi och president Tarja Halonen gemensamt? Jo, åtminstone det att de i sin strävan att driva vissa intressen har hamnat på kollisionskurs med självaste Grundlagen, skriver Björn Månsson i en gästkolumn för Magma.

Verklig och overklig historia

För några dagar sedan såg jag för första gången i mitt liv Fönstret. Fönstret med stort F. Fönstret som bevittnade upptakten till en av den europeiska historiens mest förödande - och i svensk och finsk historia mest lovsjungna - väpnade konflikter, trettioåriga kriget. Det var förbjudet att fotografera,...

Rödgrön röra

7 sep 2009 | Björn Månsson
Den gångna sommarens rötmånadshistoria nummer ett var väl partiernas valfinansiering. Med etiketten avser jag dock ingalunda att avslöjandena och debatten skulle ha varit av rötmånadskaraktär, utan snarare att valfinansieringen genomsyrats av röta.

En ny svensk historia?

I de flesta kulturländer, i synnerhet i den välmående i-värld där det finns ekonomiska medel att tillgå för en omfattande produktion av facklitteratur, publiceras med jämna mellanrum ambitiösa flerbandsverk om ländernas historia. Därmed avser jag inte volymer med anekdotiska nedslag i det förflutna eller...

En rikssvensk barbars bekännelser III

Vad krig är lärde jag mig som ung pojke genom böcker: hemma i familjens bokhyllor stod "Världskriget i bild" - jag vill minnas i åtta band - med ett slösande rikt just bildmaterial från alla fronter av det krig genom vilket Europa förstörde sig självt. I något av banden såg jag också de första bilderna...

Varför nationaldag?

Sedan ett par år firar Sverige sin nationaldag den 6 juni. Officiellt. Det vill säga vi som bor i Sverige är lediga och behöver inte gå till jobbet på den dagen. Reformen möjliggjordes genom att riksdagen avskaffade Annandag Pingst, en i min - och många andras - mening mycket negativ förändring eftersom...

En rikssvensk barbars bekännelser II

Härom söndagen hörde jag i den österrikiska radion ett av dess fantastiska musikprogram där en gäst presenteras i ord och musik, och dagens gäst var operasångerskan Camilla Nylund från Finland. Hon förklarade att hon kände sig helt och hållet som finska efter att först ha berättat att hennes modersmål...

Bekännelser av en rikssvensk barbar

Jag är född och uppvuxen i Stockholm i en familj utan några särskilda band till Finland. Men ändå var grannlandet i öst aldrig utland på samma sätt som Danmark eller Norge. Danmark - och när jag var ung betydde det uteslutande Köpenhamn - var exotiskt, en fläkt och en försmak (rent bokstavligen, åtminstone...