Kurder och finlandssvenskar

För sex år sedan intervjuade jag statsvetarprofessorn Metin Heper från Ankara. Han hade kommit till Finland på inbjudan av sin helsingforsiska kollega Göran von Bonsdorff, som ville kartlägga möjligheterna för en finländsk insats för att minska spänningarna i olika konfliktområden.

En veckas medeltid

Under den 32:a veckan varje år, det vill säga i början av augusti, brukar jag och min fru Katarina ta bilen och färjan till Gotland, ikläda oss medeltida dräkter och sprida populärvetenskap parallellt med att vi njuter av vad som för många svenskar är sommarens sista semestervecka.

Looking is not seeing

The pace of events is fast in our times. Tsunamis, wars, revolutions, the bursting of financial bubbles, far right terrorism and riots surprise us one after another. Nations are in debt, economies are in difficulties and nature is stretched to its limits. Economists can't forecast the financial front,...

Politisk nollforskning

Tala om nollforskning! "Oppositionen är rätt tandlös i Finland" var rubriken på en FNB-nyhet i Hbl söndagen den 7 augusti. Artikeln redogjorde för en utredning som gjorts vid Rättspolitiska forskningsinstitutet och Östra Finlands universitet, och som visar att riksdagen i allmänhet godkänner regeringens...

Från mitt kafébord i Wien IX

Låt oss inte ha några illusioner: Grekland är bankrutt, så bankrutt som en stat överhuvud taget kan vara. Så kallade hjälppaket och nya krediter kommer till stånd bara för att landets skulder till europeiska banker åtminstone symboliskt ska kunna betalas tillbaka och för att illusionen (sic) ska kan...

Några tankar kring finska som minoritetsspråk i Sverige

27 jun 2011 | Marjaana Lehmonen-Nilsson
Gästskribent är Marjaana Lehmonen-Nilsson, som till vardags jobbar som projektledare i Haninge kommun i Sverige.

Journalister som offer

Förr besjöng man gärna soldater som offrade sitt liv för fosterlandet. I dag kunde man då och då känna ett behov av att prisa journalister som offrat sitt liv för sitt land. Inte i Finland, lyckligtvis, men i andra delar av världen.

Avslöjande om finskhet

26 maj 2011 | Sven-Erik Klinkmann
Veckans gästkolumn är skriven av Sven-Erik Klinkmann, författare och docent i folkloristik, särskilt populärkultur, vid Åbo Akademi.

En historia från Värmland

Med tanke på all den uppståndelse som mina senaste två kolumner fick, och den flod av hatbrev som har sänts till min dator, borde jag väl ta tillfället i akt att än en gång kommentera debatten om svenska språkets ställning i Finland. Men jag tycker inte om att upprepa mig. Dessutom störs jag av att åtskilliga...

Från mitt kafébord i Wien VIII

Denna vår har jag varit i Amerika för första gången på snart fem år. Jag reste till Virginia för att besöka vänner i Lynchburg och Lexington, ett slags Amerika som förmodligen säger mer om detta land än besök i globaliserade metropoler som New York, Washington eller Boston.

Wake up call

They call it the "City of Minarets", but it could just as well be called the city of hatred, blood, rape and sorrow. Even 16 years after the bloody civil war, the air is heavy with contempt, and faces are long with grief. Bullet-ridden buildings on every block are reminders of a harsh time not long left...

Om poeter i Nirvana

Häromveckan försökte vi, en grupp finlandssvenska journalister, hitta fram till Nirvana, men det tog sin lilla tid. Nirvana hade angetts som adressen för albanska PEN-klubben och vi visste vid vilken huvudgata det skulle ligga, men vi fick gå en stund fram och åter innan vi hittade den innergård där...