Tre svenska favoriter: sju skäl för en av dem

Ska Eva Biaudet och SFP låta sig nedslås av Magmas presidentvalsgallup som visar att Sauli Niinistö är även finlandssvenskarnas favorit? Eller ska Biaudet och hennes parti ta fasta på alla de element i gallupresultatet som tvärtom inger dem hopp?

The future is not in the past!

According to the Mayan calendar, our world goes through cycles called B'ak'tun. Each cycle takes 144,000 days or 5125.25 years. We are now coming to the end of the 13th B'ak'tun, which will end on 21st of December 2012. There is no mention of the 14th B'ak'tun in the Mayan long count calendar, so some...

Personval med partikonsekvenser

Det direkta folkvalet av president är primärt ett personval, om också ett klart politiskt personval. Men något partival är det inte.

Vår svaghet för kriser

Och så var det dags igen. Krisen står för dörren. Kriget hotar. Är jordens undergång nära? Har Antikrist månne redan anlänt till jorden för att anföra Mörkrets härskaror i kampen mot Ljusets riddare? Är ridån färdig att dras upp för Harmagedons slutliga kraftmätning, för gudaskymning och Ragnarök? Vad...

Från mitt kafébord i Wien XI

Det heter att pengar inte luktar. Kanske det. I alla fall binder pengar samman på ett sätt som politik inte förmår: i Kosovo arbetar serbiska och albanska kriminella hand i hand - och mycket framgångsrikt - för att förhindra den rättsstat samt de gräns- och tullkontroller som skulle förstöra deras ekonomiska...

De giriga

Vad har Carema och Nalle Wahlroos gemensamt - och lite Alexander Stubb och Sari Essayah också? Jo: girighet, låt vara i lite olika avseenden. Girighet är visst en av de så kallade dödssynderna, så min anklagelse är allvarlig. Låt mig därför motivera.

Gilla din granne!

10 nov 2011 | Peter Lodenius

När arbetsgrupperna under alla helgons dag i festsalen i Folkets hus på Broholmen rapporterat sina förslag till hur världen borde förbättras steg en ung man i publiken upp och uttryckte sin tacksamhet över att man inte velat förbjuda den ekonomiska vetenskapen. Enligt honom hade den, och...

Effekten av att inte kunna skriva på svenska i Finland

8 nov 2011 | Åsa Mickwitz
Gästkolumnen är skriven av FD Åsa Mickwitz, universitetslektor i modersmål vid Språkcentrum, Helsingfors universitet. "Jag fick L i modersmålet i studenten, men jag vet inte längre hur man skriver på svenska". Så uttrycker mina studenter många gånger sin frustration över skrivandet vid universitetet.

Vetenskap eller icke-vetenskap?

Jag är historiker, och vid det här laget kan jag utan överdrift påstå att jag kan mitt ämne bra. Jag har ägnat mig åt det dagligen sedan 1984 och innehar sedan 2003 en professur vid Lunds universitet. Likväl händer det då och då att jag möter människor som helt förnekar min vetenskaps, och därmed mitt...

Don’t lead us to fear

The date is 17 September 2011, just six days after the tenth anniversary of September 11. The place is Helsinki, Finland. Five men in black suits and serious faces are sitting side by side. These are not just any men, they are top-ranking officers of the Finnish criminal and security police.

En hurudan president?

Kandidaterna i vinterns presidentval börjar klarna: i rent alfabetisk ordning Eva Biaudet (SFP), Pekka Haavisto (Gröna), Paavo Lipponen (SDP), Sauli Niinistö (Saml), Timo Soini (Sannfi) och Paavo Väyrynen (C). VF och KD väntas ytterligare nominera egna kandidater. Det är möjligt att könsbalansen i urvalet...

Från mitt kafébord i Wien X

Den senaste tiden har jag under resor i Europa hört Finland prisas så ofta att det är anmärkningsvärt. Handen på hjärtat - så ofta sker det ju ändå inte, inte ens att Finland blir omnämnt. Men den kroatiske restaurangägaren, den italienske entreprenören, den österrikiske journalisten, den tyske bensinmacksföreståndaren...